Ifølge Bloomberg vil forslaget innebære en tvungen reduksjon av gass dersom energisituasjonen i Europa forverres ytterligere og frivillige reduksjoner er utilstrekkelige.

Forslaget må godkjennes av de 27 medlemslandene før det eventuelt innføres.

Flere EU-land er imot forslaget fordi de har egne nødplaner og mener at de vil redusere import av gass, enten unionen tvinger dem eller ei.

1,5 prosent av EUs samlede bruttonasjonalprodukt (BNP) står i fare dersom det blir en hard vinter hvor det brukes mye gass, ifølge Bloomberg.

Vedlikeholdet av den russiske gassrørledningen Nord Stream 1 skal etter planen være ferdig torsdag, men det er knyttet stor usikkerhet til om russiske Gazprom vil gjenåpne gassforsyningen.

Nord Stream 1 er Tysklands viktigste kilde til naturgass. Dersom rørledningen ikke åpner igjen torsdag vil det gi enorme problemer for Europa.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.