Den første forskningen på hvilken risiko blanding av kjemikalier utgjør for mannlig reproduktiv helse, tegner ifølge forskerne et urovekkende bilde.

En undersøkelse av urinprøver fra rundt hundre danske menn avslørte alarmerende nivåer av hormonforstyrrende stoffer som er kjent for å redusere fruktbarheten.

Det ble funnet bisfenoler og dioksiner, kjemikalier som antas å forstyrre hormoner og påvirke sædkvaliteten. Nivåene av disse stoffene var opptil 100 ganger høyere enn det som regnes som trygt.

Medianeksponeringen var 17 ganger høyere enn de nivåer som anses som akseptable.

– Risikoen ved blanding av kjemikalier som påvirker menns reproduktive sunnhet er alarmerende overskredet, heter det i undersøkelsen som ble offentliggjort i tidsskriftet Environment International.

Undersøkelsen målte ni kjemikalier, blant andre bisfenol, ftalater og paracetamol i urinprøver fra 98 danske menn i alderen 18 til 30 år.

I tillegg brukte de eksisterende data i hovedsak fra European Food Standards Agency (EFSA), for å estimere sannsynlig eksponering for tyve andre kjemikalier. Resultatene ble sammenlignet med akseptable nivåer av eksponering utledet fra vitenskapelig litteratur.

Dette ga et mål på den potensielle virkning av hvert enkelt kjemikalie som forskerne kombinerte til et samlet risikomål – eller «fareindeks» – for cocktailen av forbindelser.

Professor Andreas Kortenkamp fra Brunel University London som ledet studien, sa at de var forbløffet over utslaget på fareindeksen.

De ble også overrasket over å finne at bisfenol A (BPA) var den dominerende risikofaktoren ettersom nyere forskning har fokusert på ftalater fra plast.

BPA ble fulgt av dioksiner, paracetamol og ftalater. Fjerning av BPA fra «cocktailen» bragte ikke den kombinerte eksponeringen ned til akseptable nivåer, og paracetamol ble omtalt som «en driver av blandingsrisikoen» for de som bruker stoffet.

Spermmengde og -kvalitet har gått dramatisk ned i vestlige land de siste tiårene. Forskning antyder at antall sædceller er blitt mer enn halvert i løpet av 40 år. Andre reproduktive helseforstyrrelser er også økende – av uklare årsaker.

Forskere over hele verden har vurdert en rekke mulige årsaker – livsstilsfaktorer, tobakksforbruk, luftforurensning. Nyere studier har i økende grad fokusert på kjemikalier.

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.