Det er vanskelig å kjønnsbestemme nyklekte kyllinger. Bare fagfolk ser forskjell på timegamle høne- og hanekyllinger.

Helt annerledes er det med mennesker. Det trengs ikke universitetsbakgrunn for å se forskjell på en jentebaby og en nyfødt gutt. Det fremgår helt overtydelig av kjønnsorganet: Babyer med utovertiss er gutter, de med innovertiss er jenter. 

Slik har det vært fra tidenes morgen, men nå for tiden, hvor så mye flyter, har Pride-kulturen også skapt flytende kjønn. Det legges opp til at enkeltmenneskers selvopplevde kjønnsidentitet skal få overstyre den biologiske virkeligheten. Subjektive følelser og tilbøyeligheter skal nå diktere samfunnets og skolens forståelse av kjønn. 

Det fins i virkelighetens verden bare to kjønn. Gutter har XY-kromosomer i alle kroppens celler. Jentene har XX-kromosomer. Forskjellige kjønnsidentiteter er ikke noe bevis for nye kjønn. Ord som «kjønnsmangfold» er et manipulerende begrep som er usant tvers igjennom. Mangfoldet er ikke større enn at det i virkeligheten bare er to kjønn.

Det eksisterer heller ikke noe flytende kjønn med hensyn til forplantning. Det er bare to typer kjønnsceller: Egg hos kvinner og sæd hos menn. Det finnes ikke andre kjønnsceller og heller ingen annen form for videreføring av slekten enn at mannens sæd befrukter kvinnens egg.

Ingen er født i «feil kropp». Slike påstander er uttrykk for ikke-biologisk surr. Enten er du gutt eller så er du jente. At gutter og menn kan utvikle feminine karaktertrekk og at noen kvinner har dragning mot maskuline uttrykk, endrer ikke på de biologiske realitetene – at folk enten er kvinne eller mann. Flyktige følelser kan ikke trumfe fysisk virkelighet.

Men det er nettopp det Pride-bevegelsen er ute etter. Under den helt malplasserte parolen «mangfold» tilrettelegges en samfunnsutvikling på Pride-premisser – små kretser av folk som tidligere Ap-nestleder Einar Førde pleide å omtale som «sure utgrupper».

Pride-bevegelsen seiler under falskt flagg. Å hevde at folk må få elske den en elsker, er å slå inn åpne dører. Det finnes neppe mange i Norge som vil lovforby og straffeforfølge folk som utøver homoseksuelle aktiviteter. Likekjønnet ekteskap er for lengst innført og Kirken lyser gjerne Herrens velsignelse over forholdet, selv om det strider mot Guds ord.

Så hvorfor alt oppstyret med homoparader landet over gjennom hele sommeren? Svaret er at de som står bak har helt andre hensikter enn å få aksept for homofilert samliv og retten til å være annerledes. Hensikten er å utvikle et annet samfunn og en ny mennesketype. Dette ble prøvd for tre generasjoner siden i et europeisk hovedland, men med katastrofale resultater. Tusenvis av kvinner ble også i Norge satt i avl for å fremme fremveksten av «Der neue Mensch» i Lebensborn-programmet under krigen.

Nå prøves det på nytt. Selv småbarn skal stimuleres til å tvile på om jenter er jenter og om gutter faktisk er gutter. Det er et dramatisk samfunnselsperiment som er på gang når det i barnehager og skoler innføres en flytende forståelse av kjønn og seksualitet. Slik skal det nye tusenårsriket formes. Den må tidlig krøkes, den som flytende kjønn skal få.

Få later til å ha motstandsevne mot og ser konsekvensene av det som nå tar form. Samfunnseliten deltar i dansen rundt den politisk korrekte og regnbuefargede gullkalven. Slik gir de legitimitet til det nye Tusenårsriket. Ledende politikere ser ikke at de blir lurt til å fremme et menneske- og samfunnssyn som frontkolliderer med humanistiske idealer.

Pride er ikke uttrykk for mangfold, men forvirret kjønnstvang og enfold.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.