I en helsides artikkel i Drammens Tidende 2. juli kommer Tony Burner med et følelsesladet forsvar for pride-ideologien, og hvor han er respektløs overfor de som har annen mening enn ham selv. De er tydeligvis ikke meningsberettiget i vårt samfunn. Han er visstnok også professor, men åpenbart ikke i biologi. Han er altså i posisjon til å undervise den oppvoksende slekt, og vil kunne påvirke de unge til kjønnsforvirring, dog ikke faglig heldigvis.

All natur viser at det bare finnes to kjønn. At det finnes noen få som er født med kjønnsdysfori endrer ikke dette. Det er dessverre mange som blir født med andre ulike handicap, men det endrer jo ikke fakta om det binære prinsipp og forutsetning for reproduksjon i naturen. Har han ikke hørt om kromosomene xx og xy som finnes i alle celler hos henholdsvis kvinne og mann? Det er identitetsskapende og entydig. 

Hans valg av politisk ståsted som SV-politiker forklarer hans venstreradikale uttalelser om temaet, men det unnskylder ikke hans benektelse av biologiske fakta. De står fast uavhengig av hva han måtte mene.

Hans innlegg inneholder følgende karakteristikker av de som mener noe annet enn han: Sneversynthet, rasistiske ytringer, meningsløse, ulogiske, forvridde sinn, mørke krefter, og regressiv holdning.

Han karakteriserer Sp’s stortingsrepresentant Jenny Klinge som sneversynt fordi hun har gitt uttrykk for det selvfølgelige biologiske faktum at en mann ikke kan føde barn. Her er det Burners logikk som svikter, for hun har jo bare fastslått et logisk og ubestridt faktum. Pride-ideologene og deres forsøk på å kneble andres meninger på denne måten må ikke lykkes i et åpent samfunn. De må selvsagt få gi uttrykk for sine meninger, men de bør avkreves saklige argumenter i stedet for forhånelse av andres begrunnede synspunkter.

Er han enig i pride-ideologien som påstår at det finnes et mangfold av kjønn, som forsvarer polygami, kjøp og salg av sex, surrogati, som vil frata barn sin far og mor i strid med FN’s barnekonvensjon ved egg- og sæd-donasjon, devaluering av kjerne-familien, som påstår at alle samlivsformer er berikende, som støtter skifte av kjønn, osv? Hvis svaret er ja så er det grunn til bekymring angående realitetsorienteringen, og hvis svaret er nei så er det grunn til å spørre hva han egentlig står for.

Hvis alle som tenker å delta i pride-tog er klar over at det er dette de faktisk støtter, og allikevel deltar, så er det alarmerende for vår samfunnsutvikling.

Alle skal være trygge i vårt samfunn uavhengig av seksuell legning eller om de tilhører andre minoriteter. Vold er fullstendig uakseptabelt, uansett, og ingen skal nekte minoriteter å leve som de ønsker, og ta ansvar for sine liv, men mini-foreningen Fri skal ikke ha definisjonsmakt over samfunnets grunnleggende normer eller få bestride den naturgitte familien mor/far/barn som alle samfunns grunncelle. De som avviker skal hjelpes på alle måter til verdige liv, men det er grenser for hva samfunnet skal akseptere av krav fra homo-bevegelsen, som f.eks. hormonbehandling og kirurgi på unge mennesker. 

Ingen skal nekte de homofile å være den de er og elske den de vil, slik noen påstår skjer, men de og deres støttespillere har ingen rett til å håne eller komme med sjikanerende karakteristikker av de som har andre oppfatninger om samliv og familieverdier, slik Tony Burner gjør. Det er uverdig. 

Så får de som har samvittighet til det fritt delta i pride-tog, tross arrangørens ideologi, men de bør være klar over at de dermed støtter seksuelt mangfold, med de nevnte implikasjoner, og ikke mangfold i sin alminnelighet. Folk bør rett og slett tenke seg om.

Drammen 2. juli 2022

Reidar Holtet

 

​Saken startet som det fremgår av konseptet mitt, men Drammens Tidende nekter hardnakket å ta det inn. Jeg synes det er for galt at lokalpressen nekter denne oppfølgingen. Uansett argumentasjon fra min side, og selv om jeg har bragt det opp til sjefredaktøren for overprøving av politisk redaktør. Jeg forstår at det er upopulært i en redaksjon, men likevel.
​Hva som er problemet med dette innlegget er uklart, trolig bortsett fra at det bryter med det politisk korrekte for tiden, og med en lokal SV-politikers oppfatning.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.