Kjendislegen Kaveh Rashidi er oppgitt over folk som benekter fakta. Bortsett fra når det gjelder ham selv. Skjermdump Dagsrevyen/NRK.

Kjendislegen Kaveh Rashidi stiller spørsmålet: Når sluttet fakta å være fakta? Mye tyder på at han kjenner svaret, siden Rashidi selv velger å overse fakta når det passer hans agenda.

Kaved Rashidi er en medievant lege, med fast spalte i Aftenposten. I tillegg sitter han i ekspertpanelet på Helsekontrollen på TV 2.

I et innlegg i A-magasinet 26. februar forteller Rashidi anekdoter om hvordan han lærte at matematikk hadde en fasit, og at han som legestudent ble undervist i det som den gangen ble ansett som beste behandlingsmetode. Nå er han oppgitt over at folk som ikke aksepterer fakta krever å bli hørt.

Men hva hvis dine fakta strider mot grunnleggende naturvitenskap?

Kanskje du ikke mener at vaksiner er en effektiv og trygg måte å forebygge sykdom på. Skal man lytte til den meningen? Eller i samfunnet for øvrig, for eksempel hvis noen ikke tror at mennesker bidrar til klimaendringer, er det perspektivet nyttig?

Jeg vet ikke, men et sted må det gå en grense, for vi kan ikke likestille fakta og meninger.

Truls Olufsen-Mehus er KrFs ordførerkandidat i Hammerfest. Han har merket seg innlegget til Rashidi, og peker på noe interessant. For som lege burde man vel forvente at Rashidi hadde et minimum av forståelse for biologi?

Kanskje ikke? I et debattinnlegg i Aftenposten i forbindelse med Pride 2020 viser Rashidi oss en annen side av den faktasøkende legen. Noen utdrag:

For hva er egentlig kjønn? Det er fristende å tenke at det er det samme som våre ytre kjønnsorgan. At penis er mann, og vagina er kvinne, med tilhørende hormoner (…) Så enkelt er det ikke.

Selv om SRY-genet bestemmer hvordan tissen din ser ut, bestemmer den altså ikke kjønnet. Kjønnet ditt er det bare du selv som kan vite.

Olufsen-Melhus er sterkt engasjert i debatten rundt den nye forståelsen av kjønn, og har skrevet flere avisinnlegg om temaet. Han skriver på sin Facebook-side:

Kjendislege Kaveh Rashidi har jeg kritisert tidligere for en artikkel som ikke akkurat gjør samfunnsdebatten mer faktabasert omkring forståelsen av kjønn. Men når Kaveh i dagens Aftenposten poengterer at «Et sted må det gå en grense, vi kan ikke sidestille fakta og meninger» da bør han stilles til veggs for å ha gjort akkurat det samme i fjor – med potensielt alvorlige medisinske konsekvenser for barn og unge som prøver ut teorien.

Fordi i tidligere sak skriver Kaveh noe sånn som at «kjønn er for komplekst til at noen andre enn deg selv kan vite hvilket kjønn du er, kjønn henger derfor ikke sammen med biologi». Men denne artikkelen har jeg sjekket opp mot artikler fra professor Kristian Gundersen i biologi og professor Glenn Sætre i evolusjonsbiologi, som bekrefter at det eksisterer kun to kjønn blant alle arter i hele den mangfoldige naturen.

Kjønnsmangfold innen «sexologisk vitenskap» derimot, bygger ikke på empiri som er den store forskjellen mellom det «fagfeltet» og biologisk vitenskap.

Kjendisleger bør ikke slippe billig unna når de sprer usannheter som om det var fakta – spesielt når de selv vektlegger fakta høyere enn meninger.

Rashidi teller tidsriktig antall kjønn med alle fingrene, noe som bryter med åpenbare biologiske fakta. Men for dem som ønsker å beholde en privilegert plass i rampelyset, er det kanskje ikke så nøye med vitenskapelige sannheter, så lenge man holder seg innafor det rådende meningsklimaet?

Så kan man heller kritisere klimafornektere, vaksinemotstandere og andre utskudd for manglende vilje til å erkjenne fakta. 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.