Kongressrepresentantene Jim Jordan og Mike Johnson hevder at varslere har avslørt at FBI åpnet undersøkelser over hele USA mot foreldre som protesterte mot maskekrav, undervisning i kritisk raseteori og annen woke-politikk. 

Til tross for at riksadvokat Merrick Garland under ed har forsikret Kongressen om at justisdepartementet ikke har brukt ressurser for å etterforske foreldre som har uttrykt bekymring for woke-undervisning og ansiktsmasker, har FBI ifølge varslerne, etterforsket snesvis av foreldre og gitt mappene deres trusselvurdering. Det samme har de gjort med embedsmenn som er imot vaksinemandater.

Etterforskningen av foreldrene kom som et resultat av et direktiv av 4. oktober 2021 der Merrick Garland påla FBI å se på trusselen bekymrede foreldre representerte. 

Direktivet førte til raseri blant konservative som hevdet at foreldrene ble behandlet som innenlandske terrorister. 

I et brev til riksadvokat Merrick Garland siterte kongressrepresentantene Jim Jordan og Mike Johnson, begge republikanere, en intern e-mail fra FBIs Counterterrorism Division og Criminal Division og bekreftet at FBI fulgte direktivet:

– Den 20. oktober hadde FBI operasjonalisert ditt direktiv. I en e-post til alle FBI-ansatte kunngjorde Counterterrorism Division og Criminal Division at det var opprettet en ny trusselkategori – EDUOFFICIALS – og instruerte FBI om å bruke den på skolerelaterte trusler. 

Ifølge varslerne er det blitt igangsatt etterforskning under denne kategori over hele USA. 

– Informasjonen vi har mottatt viser hvordan føderal myndigheter som et direkte resultat av ditt direktiv, bruker ressurser øremerket terrorisme for å etterforske aktiviteter som er beskyttet av First Amendment. 

Representantene Jordan og Johnson nevnte tre eksempler, ett av dem en mor som ble rapportert til National Threat Operations Centers «snitch-line» for å ha sagt til et skolestyre at «vi kommer etter deg». Denne moren, «en våpeneier», tilhørte en «høyreorientert» mødregruppe «Moms for Liberty». Ved å intervjue kvinnen fikk FBI vite at hun var opprørt over skolens maskemandat og at hennes «trussel» var en advarsel om at mødregruppen ville gjøre sitt for å få valgt nytt skolestyre ved neste valg. 

I en annen sak intervjuet FBI en tipser som «ikke hadde spesifikk informasjon» om noen trussel, men var bekymret over at en mann som var motstander av påbudt bruk av maske på skolen, passer profilen til en oppvigler. FBI åpnet etterforskning av mannen.

Jordan og Johnson påsto også at FBI åpnet etterforskning av republikanske folkevalgte fordi embedsmenn fra demokratene hevdet at de oppfordret til vold «ved å uttrykke offentlig misnøye med skoledistriktenes maskemandater».

I alle sakene Jordan og Johnson siterte kom FBI frem til at ingen forbrytelser var begått: 

– Likevel viser avsløringene hvordan riksadvokat Garlands justisdepartement ble brukt til å undertrykke bekymrede foreldres ytringsfrihet.

Jordan og Johnson fant ressursbruken oppsiktsvekkende: 

– Det er beklagelig at FBIs ressurser som kunne blitt brukt på reelle og presserende trusler, er blitt brukt på å undersøke slike klager.

Representantene ba Garland om å trekke direktivet fra 4. oktober og legge all dokumentasjon på bordet. 

På Fox News’ Jesse Watters Primetime sa Jordan at den nye informasjonen tydelig viser at det amerikanske justisdepartementet går etter konservative: 

– Hvis du er mor, far, våpeneier, republikaner og du forsvarer dine barn, så pass opp for FBI. Det som er kommet frem står i direkte motsetning til det han [Garland] fortalte oss under ed. 29. september sendte School Board Association et brev til Bidens White House. Fem dager senere, 4. oktober utstedte Merrick Garland et direktiv som legger opp til å gå etter foreldrene. 16 dager senere sendte FBI ut e-posten som etablerer trusselmerking av foreldrene. Alle skjedde på 22 dager. Når har du noen gang sett den føderale regjeringen handle så hurtig? De handlet så hurtig fordi de gikk etter konservative – likesom Obamas Hvite hus gikk etter konservative, likesom Obamas IRS gikk etter konservative. Samme dynamikk her.
‘Smoking Gun’: New Whistleblower Information Shows FBI Used Terrorism Tools to Target Concerned Parents

Les – om du ikke allerede har lest den:

Historien mediene og FBI ikke ville ha: Den kvelden Hunter kom til datafikseren

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok «Svindlere, svermere og sjarlataner» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.