Hvis du er en av de som irriterer deg over Google autocorrect, så blir det nå verre. Google er i ferd med å innføre et system hvor begreper som anses for å ikke være woke nok fører til at du får forslag om «bedre» formuleringer.

Store deler av den vestlige venstresiden misliker ytringsfriheten, noe som tydelig fremgikk av reaksjonene da Elon Musk kjøpte Twitter.

EU har innført en ny lov om digitale tjenester, som vil legge sterke begrensninger på hva det er lov å ytre online. Amerikanerne følger etter, og forsøker å rasere det første grunnlovstillegget, som har stått svært sterkt og sørget for at USA har det frieste ytringsklimaet i verden, rent juridisk.

EU truer Elon Musks Twitter med bøter og mulig forbud

Men Big Tech består av private selskaper, og kan selv regulere hva som publiseres på plattformene sine. Nå tar Google grep, ved hjelp av såkalt «nudging», skriver Robert Spencer i Frontpagemag.

Google has added a feature to Google Docs that will nudge writers toward using language that is more “inclusive,” that is, more in line with Leftist sensibilities.

Planene om det nye autocorrect-systemet ble lansert 31. mars.

Google announced that it was providing «More assistive writing suggestions in Google Docs

Google lister selv opp hvordan det nye systemet vil forsøke å påvirke språket vi bruker når vi skriver i et Google-dokument.

Specifically, you’ll see suggestions for:

    • Word choice: More dynamic or contextually relevant wording
    • Active voice: Active rather than passive voice
    • Conciseness: More concise phrases
    • Inclusive language: More inclusive words or phrases
    • Word warnings: Reconsidering potentially inappropriate words

Inkluderende og passende språk, mer konsise fraser, dynamisk og kontekstuelt relevant ordbruk, og en aktiv i stedet for en passiv stemme, altså. Men hva innebærer dette egentlig?

Journalisten Rebecca Baird-Remba gir ett eksempel på hvordan hennes bruk av ordet «landlord» ble foreslått endret.

For woke-hysterikerne er nemlig landlord et utrygt og krenkende begrep. Og det er ikke bare Google Doc som leker seg i woke-paradiset.

Replying to Baird-Remba, another Twitter user provided a screenshot of “Microsoft Editor Settings,” which allow readers to check boxes for automatic flagging of “Age Bias,” “Cultural Bias,” “Ethnic Slurs,” “Gender Bias,” “Gender-Neutral Pronouns,” and more.

Per dags dato kan man velge å ikke klikke i noen av boksene. Men det er ikke vanskelig å forestille seg en fremtid hvor dette ikke lenger er et alternativ.

Nettavisen Vice gjennomførte en test forrige uke, med slående resultater. Selv den berømte «I Have a Dream»-talen til Martin Luther King jr. ble foreslått endret, siden den ikke var woke nok.

Google suggested that Martin Luther King Jr. should have talked about ‘the intense urgency of now’ rather than ‘the fierce urgency of now’

President John F. Kennedys tale ved innsettelsen ble også sensurert. For Kennedy brukte frasen mankind, som Google ville erstatte med humankind. Ikke ulikt en kjent skiinstruktør og dramalærer fra Canada, altså.

Men et intervju med nynazisten og tidliger Ku Klux Klan-leder David Duke gikk rett gjennom uten forslag til endringer.

On the other hand, “radical feminist Valerie Solanas’ SCUM Manifesto gets more edits than Duke’s tirade; she should use ‘police officers’ instead of ‘policemen,’ Google helpfully notes.

Også King James’ Bible blir foreslått endret av algoritmene.

Rather than talking about God’s ‘wonderful’ works in the Sermon on the Mount, Google’s robot asserts, He should have used the words ‘great,’ ‘marvelous,’ or ‘lovely.’

Ytringsfrihetsaktivisten Silko Carlo fra Big Brother Watch er svært kritisk:

Google’s new word warnings aren’t assistive, they’re deeply intrusive. This speech-policing is profoundly clumsy, creepy and wrong, often reinforcing bias.

Men dét er nettopp poenget. Google, Big Tech og en alt for stor del av den woke venstresiden har ingen problemer med tvang, press og skjeve fremstillinger, så lenge det rettes mot slike ytringer som de mener en «feil».

Dette er ytringspoliti på speed, og mulighetene disse systemene åpner for er skremmende. Det er akkurat som i Orwells dystopi 1984, hvor upassende ord fjernes fra språket, slik at det til slutt blir helt umulig å si noe sant som ikke er godkjent av Big Brother.

Siden disse selskapene er så dominerende på markedet, så kan ikke myndighetene bare argumentere med at de er private selskaper som kan gjøre som de vil.

Det som er absolutt mest skremmende er at dette heller ikke er ønsket av vestlige ledere, som ikke kan få nok av innskrenkning av ytringsfriheten, i form av lover mot hatefulle ytringer og feil informasjon.

Big Tech og monstrene som leder Vesten har tatt rollen som et sannhetsministerium, og mediene følger lydig etter, med noen få, hederlige unntak.

Nå er det på tide å våkne opp, og mobilisere for ytringsfriheten! Det holder ikke å håpe at Elon Musk skal redde oss.

Les også:

Biden følger i EUs fotspor: Oppretter kontor til bekjempelse av desinformasjon

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.