Regjeringen stiller strengere krav til norske banker om muligheten for kunder til å sette inn og ta ut kontanter.

Saken er oppdatert kl 18:41 etter anmodning fra NTB.

– Selv om de fleste betalinger skjer med elektroniske løsninger i dag, har kontanter fortsatt en viktig rolle. Det er mange, spesielt eldre, som fortsatt bruker kontanter i hverdagen. Tilgang til kontanter er også viktig med tanke på beredskap, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Regjeringen innførte tirsdag en ny forskrift hvor det står at den enkelte bank skal sørge for at kunder har mulighet til å sette inn og ta ut kontanter, enten i bankens egen regi eller gjennom avtale med andre tilbydere av kontanttjenester. De nye kravene trer i kraft fra 1. oktober i år.

– Bankene har en lovpålagt plikt til å tilby kontanttjenester. Kravene vi nå innfører, fjerner all tvil som måtte være om dette. Det er likevel opp til bankene om de vil tilby kontanttjenestene selv eller delta i fellesløsninger, tilføyer statsråden.

Flere banker dropper kontanter

Norske banker har over flere år gradvis bygget ned muligheten for kunder til å sette inn og ta ut kontanter i sine filialer i bytte med andre løsninger, som for eksempel kontanttjenester i dagligvarebutikker, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Departementet viser til at ifølge undersøkelser fra Norges Bank og Finanstilsynet var det flere banker som oppgir at de ikke har et ansvar for å tilby kontanttjenester til sine kunder. Samtidig viste undersøkelsene at tilbudet var blitt redusert fra 2018 til 2020, og at om lag 20 norske banker ikke tilbød kontanttjenester.

– Disse bankene mente at deres kunder ikke forventet eller etterspurte et slikt tilbud fordi kundene også var kunder av andre banker som tilbyr kontanttjenester. Dette er et tiltak som er ment for å styrke forbrukerrettighetene, men vil også fungere som en beredskap, sier Slagsvold Vedum til NTB.

– Helt enig

Kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin i DNB sier til NTB at presiseringen av regelverket er fornuftig og bør praktiseres likt av bankene. Hun sier også at kontanttjenester i butikk har gjort at bankenes kontanttilbud samlet sett er bedret de siste årene.

– Samtidig registrerer vi at en rekke banker ikke deltar i denne fellesløsningen og ikke etterlever den lovpålagte kontantplikten. Vi mener det bidrar til en uheldig vridning av konkurransevilkårene bankene imellom, hvor enkelte banker må bære en større kostnadsbyrde enn andre, sier Lewin.

– Kontanthåndtering innebærer en rekke kostnader knyttet til blant annet håndtering av hvitvaskingsrisiko, sikkerhet, transport og administrasjon. Reglene bør derfor gjelde og praktiseres likt for alle banker.

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp Kents bok her!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!


Vi setter stor pris på et bidrag til vårt arbeid, bruk Vipps eller konto:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.