Norges Bank. Foto: Ørn E. Borgen / NTB / Scanpix.

Norges Bank ber myndighetene stille tydelige krav til drift av såkalt finansiell infrastruktur og mener slik drift bør skje her i Norge.

Det kommer fram i den årlige rapporten «Finansiell infrastruktur» , som ble lagt fram tirsdag.

Svikt i den finansielle infrastrukturen kan få store negative konsekvenser, advarer visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Konklusjonen er at driften av samfunnskritisk infrastruktur på betalingsområdet bør skje i Norge. Dersom driften skjer i utlandet, bør det finnes beredskapsløsninger i Norge som straks kan tas i bruk, mener Norges Bank.

Tydelige krav
Norges Bank mener myndighetene bør definere tydelige krav til hva som er tilstrekkelig nasjonal styring og kontroll med samfunnskritiske funksjoner.

Ifølge rapporten har det vært få avvik i den såkalte finansielle infrastrukturen det siste året, og driften har fungert godt også under koronapandemien.

– Det er iverksatt flere tiltak for å sikre driften. Et viktig tiltak for å redusere risikoen var økt bruk av hjemmekontor og bruk av ulike driftssteder for å redusere risikoen for at en stor del av de ansatte ble smittet, sier visesentralbanksjefen til NTB.

Hentet hjem
I den forbindelse valgte også flere aktører å flytte oppgaver som normalt blir utført i utlandet, hjem til Norge, understreker Ida Wolden Bache.

– Det er en utfordringer når et stort antall foretak flytter sin IKT-virksomhet eksempelvis ut av landet. Og det reduserer myndighetenes mulighet til å koordinere og iverksette tiltak i en beredskapssituasjon. Det er bakgrunnen for vårt syn om at driften av samfunnskritisk infrastruktur bør skje i Norge, sier hun.

Ifølge Norges Bank har bruken av kontanter ikke overraskende gått ned under koronakrisen, og særlig har bruken av kontaktløs betaling gått opp. Samtidig har folk sittet på større mengder kontanter.

Cyberkrim
I rapporten foreslår også Norges Bank et nytt rammeverk for å teste og styrke cybersikkerheten. Den digitale kriminaliteten mot finansforetakene er økende, og angrepsmetodene er i stadig endring, melder Norges Bank.

Norges Bank vurderer også om det trengs andre penger enn sedler og mynter.

– Vi vurderer nå om det i fremtiden kan bli nødvendig å utstede digitale sentralbankpenger som et supplement til sedler og mynter og er i gang med å utforske mulige tekniske løsninger, sier Wolden Bache.

Dette er noe også andre sentralbanker vurderer. En egen arbeidsgruppe i Norges Bank vurderer hvilke egenskaper eventuelle digitale penger skal ha. Dette arbeidet skal etter planen fullføres våren 2021.

 

 

Kjøp Klanen her!