Joe Bidens slagord var Build Back Better, det samme som World Economic Forum bruker. Nå varsler han matevarekrise – for amerikanerne, som er en av verdens store kornprodusenter. Hvordan er det mulig? Det er mulig fordi USA og Nato til medienes akklamasjon har innført woke-sanksjoner mot Russland, hvor det viktigste var å straffe, uten tanke på konsekvenser.

En av verdens største produsenter av gjødsel, Yara, sa at de var avhengig av å få fosfat, kalium osv. fra Russland, hvis ikke ville det kunne bli matvarekrise. Men da presset ble for stort, sa Yara opp avtalene. Adm.dir. Holsether gikk over til å bli dommedagsprofet.

Nå truer Biden med det samme. På Nato-toppmøtet sa han at verden står overfor en matvarekrise. Dette er en skapt krise som kunne vært unngått hvis man hadde tenkt konsekvenser.

Nato skal være en forsvarsallianse, men her griper man inn i verdens matvareproduksjon. Hva slags forsvar er dét?

Bøndene i USA vet ikke om de får tak i nok kunstgjødsel, og prisene går gjennom taket. Når prisstigningen blir for stor, ødelegger den markedsmekanismen. Prisstigninger på 50 prosent ødelegger verdikjeden.

Hva gjør amerikanske myndigheter i en situasjon hvor det kan bli lite mat? De lar Kina kjøpe opp USAs beste matjord. Kina har investert i 800.000 mål dyrkbar jord. Hvorfor gjør de det? Fordi Kina har 1,3 milliarder mennesker å fø på.

Men hva slags myndigheter er det som tillater fienden å kjøpe det viktigste man har – energi, jord og vann?

Build Back Better betyr det stikk motsatte: Det betyr ødeleggelse av den amerikanske middelklassen. Og det er en planlagt ødeleggelse.

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

 

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.