USAs president Joe Biden lovet mandag at USA ville forsvare Taiwan militært, dersom Kina gikk til angrep. Tirsdag forsøkte han å presisere at han ikke hadde sagt noe uriktig eller følsomt om dette svært sensitive spørsmålet, ved å forsøksvis presisere at USAs politikk ligger fast.

Det vakte stor oppsikt da Biden på en pressekonferanse i Tokyo mandag svarte bekreftende på at USA (han) ville forsvare Taiwan militært, dersom Kina skulle gå til angrep.

Etter denne seansen begynte Bidens rådgivere å planlegge retretten, samtidig som meldingen om Bidens uttalelser gikk som ild i tørt gress over hele verden.

“America is committed to a one-China policy but that does not mean China has the jurisdiction to use force to take Taiwan,” Biden said, adding: “My expectation is that will not happen.”

The president’s national security aides shifted in their seats and studied Biden closely as he responded to the question, with several looking down as he gave his answer on Taiwan’s defence. Within minutes, the state department began walking back the president’s comments.

– USA er forpliktet til en en-Kina-politikk, men det betyr ikke at Kina har jurisdiksjon til å bruke makt til å ta Taiwan, sa Biden og la til: – Min forventning er at det ikke vil skje.

Presidentens nasjonale sikkerhetshjelpere skiftet i setene og studerte Biden nøye da han svarte på spørsmålet. Flere så ned da han svarte på spørsmål om et eventuelt forsvar av Taiwan. I løpet av få minutter begynte utenriksdepartementet å reparere presidentens kommentarer. (The Guardian)

Tirsdag kom korrigeringen fra Biden selv:

– Nei, politikken vår har ikke forandret seg overhodet. Jeg gjorde det klart da jeg kom med uttalelsen min i går, sa Biden tirsdag.

Den strategiske tvetydigheten betyr at USA ikke uttrykker klart hvorvidt de vil forsvare Taiwan militært i tilfelle en kinesisk invasjon, men heller ikke avviser at de vil gjøre det. (NTB)

Selv om Bidens forsnakkelser sjelden blir så fokusert i hovedstrømsmediene som denne, seiler nå Bidens klipp opp som noe nær en komi-hit på sosiale medier, slik som dette fra Sky News Australia:

Les også:

Biden og Burns historikk om Nato på Russlands grenser

Kjøp «Den ulykkelige identiteten» av Alain Finkielkraut fra Document Forlag her.

 

Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.