Russland er utsatt for noen av de strengeste sanksjoner noe land er blitt underlagt. Vesten liker å tro at Russland dermed er isolert og venneløst. Men det stemmer ikke. Flere store land har unnlatt å slutte seg til sanksjonene, ikke fordi de støtter invasjonen, men fordi det ikke er i deres interesse.

Det gjelder store og viktige land som India, Sør-Afrika, Brasil, Pakistan, Emiratene og Saudi-Arabia.

– En ting er å fordømme invasjonen av Ukraina, det er noe helt annet å innføre økonomiske sanksjoner mot Russland. Mange land i Latin-Amerika, Afrika og Asia er ikke villige til å krysse den grensen, sier Chiles tidligere ambassadør i India og Sør-Afrika, Jorge Heine.

– De ønsker ikke å bli presset inn i en situasjon som ikke tjener deres egne interesser, verken økonomisk eller på andre vis, sier han.

Det ser ut til å være tilfellet med Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, som heller ikke har gått ut mot Russland etter invasjonen av Ukraina. Det samme gjelder India, som også avsto da Sikkerhetsrådet i februar stemte over en resolusjon som fordømte invasjonen.

– For India innebærer krigen et vanskelig og lite ønskelig valg mellom Vesten og Russland, et valg som landets ledelse har gjort alt for å slippe å ta, sier Shivshankar Menon. Han var sikkerhetsrådgiver for tidligere statsminister Manmohan Singh.

– USA er en viktig og nødvendig partner for moderniseringen av India, men Russland er en viktig partner av geopolitiske og militære årsaker, skrev Menon i en artikkel tidligere i måneden. Tittelen på artikkelen var «Den frie verdens fantasi: Står demokratiene virkelig sammen mot Russland?». (NTB)

Men USA har oppført seg som om de forventer at India skulle støtte krigen mot Russland og denne forventningen skaper irritasjon, for den tar ikke hensyn til hva som er i Indias interesse. USA har vist samme uforståenhet overfor Saudi-Arabia og Emiratene: USA har neglisjert disse landenes vitale sikkerhetsinteresser – i første rekke trusselen fra Iran, men føler de har rett til å legge et moralsk press på alle andre. Hvor er konsekvensen, tenker disse landene. Hvis USA skal være moralsk hvorfor gir de da store innrømmelser til at land som truer hele regionens maktbalanse?

Denne mangel på lydhørhet har kostet Bide-regimet mye prestisje og goodwill utenfor NATO-blokken og i all støyen fra krigen er den ikke like lett å få øye på.

En annen ting er konsekvensene av sanksjonene. Ukraina og Russland er store matvareleverandører og betyr mye for produksjonen av kunstgjødsel. Den matvarekrisen som truer verden er for en stor del selvforskyldt. De verste konsekvensene kunne vært unngått med større smidighet. Men smidighet har ikke vært NATOs kjennemerke.

Vesten glemmer at de også blir veiet og vurdert av andre land. Alle har sine interesser, ikke minst Kina. Men vi hører lite om hva disse interessene går ut på. Mest om hva vi forventer av dem moralsk.

Også her skurrer det.

Vesten har gitt Zelenskyj så langt tau at han kommer med utspill som andre land reagerer på. Han foreslår ikke. Zelenskyj krever. Han krevde nylig at verdenssamfunnet skulle frata Russland atomvåpnene. Dette viser en slik mangel på realisme at det må gjøre mange land betenkt.

I forlengelsen av dette ligger utkastelsen av Russland fra internasjonale fora, stengte havner – og nå også veier! og konfiskasjon av verdier i utlandet, press for at utenlandske bedrifter skal selge seg ut av Russland – verden har knapt sett maken.

Men noen av landene kan spørre seg: Hva skjer neste gang et land havner i unåde hos Vesten.

Vesten har allerede fått noen signaler. Under G20-møtet i Washington nylig marsjerte USA, Storbritannia og Canada demonstrativt ut. De ville også ha Russland kastet ut av G20. Men da sa formannslandet Indonesia nei. Også Kina sier nei.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.