«Det svinger fort i hockey», heter det vanligvis, men spørsmålet er om det ikke svinger like fort i det svenske – og kanskje til og med det norske – språket? Jeg har nemlig lagt merke til at en del begreper har endret betydning etter 24. februar. For dem som ønsker å fortsette å ha et riktig verdisett, er det derfor viktig å lære nye ting og tenke nytt.

Som en hjelp i dette tankeendringsarbeidet er her en kort veiledning til de nye assosiasjonene og verdiene som en ansvarlig innbygger forventes å mestre og omfavne.

Merk at følgende endringer hovedsakelig gjelder fenomener knyttet til Ukraina. Lokale variasjoner kan forekomme. Teksten kan også inneholde en skikkelig dose ironi. Sensitive personer advares.

Biologisk kjønn

Før: Biologisk kjønn finnes ikke, det handler om hvordan du identifiserer deg. Kjønnsroller er sosiale konstruksjoner og resultater av stereotypisering, ofte fra et patriarkalsk perspektiv.

Nå: Det er to kjønn og tilhørende kjønnsroller. Kvinner kan som ansvarlige mødre forlate konfliktområder og flykte i sikkerhet med barna sine. Alle menn, altså individer over 18 år med xy-kromosomer, har imidlertid en forpliktelse til å bli og kjempe. Det er menns plikt å beskytte kvinner og barn. Transseksuell? There is no such thing (any longer).

Nasjonalisme

Før: Dypt problematisk og et fenomen som må bekjempes med all kraft. Et (svensk) individ som uttrykker kjærlighet til sitt eget land eller til dets kultur og historie, er høyreekstrem.

Nå: Et fantastisk fenomen som må støttes med all kraft. Et (ukrainsk) individ som uttrykker kjærlighet til sitt eget land eller til dets kultur og historie, er et forbilde.

Nasjonale grenser

Før: Finnes ikke, grenser er kun menneskelige påfunn. Fra verdensrommet har kloden ingen grenser, og folk kan fritt bevege seg som de vil. Se også «Flyktninger».

Nå: Et lands grenser er absolutte, ukrenkelige og må forsvares for enhver pris.

Import av dyr

Før: Sverige er unikt som et rabiesfritt land – og vil forbli det! Derfor må hvert dyr som skal bringes inn i Sverige, være identitetsmerket, ha pass, være rabiesvaksinert og ha gjennomgått ormekur foreskrevet av veterinær. Dyr som ikke oppfyller disse kravene, beslaglegges av Tollvesenet og avlives eller settes i karantene (for eiers regning).

Nå: Ukraina er et høyrisikoland for rabies, men det er nok ingen fare. Dyr fra Ukraina er derfor unntatt fra alle krav, etter ordre fra Jordbruksverket. Dyret slippes direkte inn i Sverige uten prøver, men eieren får et papir med anbefaling om å ta dyret med til veterinæren for å bli undersøkt og vaksinert (de svenske skattebetalerne dekker kostnaden).

Nazisme

Før: Alt og alle til høyre for sosialdemokratiet er nazisme og nazister, som må bekjempes og deplattformes. Alle tegn på nazisme er forbudt – spesielt innen politikk, forsvar og politi. Sverigedemokraterna og Jimmie Åkesson er nazister fordi en tidligere partileder ropte «Sverige för svenskar» en gang på 1980-tallet.

Nå: Nazisme er en politisk ideologi som alle andre. Litt nazisme er ikke så farlig, spesielt ikke i politikk, forsvar og politi. Partiet Sluha Narodu og Volodomyr Zelenskyj er ikke nazister, selv om de bærer T-skjorter med jernkors, og merker med hodeskaller og teksten «Ukraina eller død». Se også «Symboler» og «Nasjonalisme».

Symboler

Før: Problematisk. Det svenske flagget signaliserer ekskludering og rasisme, og alle former for symboler som kan forbindes med høyreekstremisme eller nazisme er forbudt. Alle som fortsatt bruker dem, kan bli dømt for hatforbrytelser og hets mot etniske grupper.

Nå: Uproblematisk. Det ukrainske flagget signaliserer enhet og inkludering, og alle former for symboler som kan assosieres med høyreekstremisme eller nazisme, er kun uskyldig historisk arvegods uten egentlig mening. Den som bærer dem, mener ikke noe spesielt med det.

Fred

Før: Menneskets naturlige tilstand. Alle som stiller spørsmål ved at det alltid finnes fredelige løsninger eller mener at krig av og til er nødvendig, er suspekte og voldelige – og sannsynligvis både nasjonalistiske og nazistiske. Se også «Nasjonalisme» og «Nazisme».

Nå: Vil du ha fred? Da er du sannsynligvis putinist.

Krig

Før: Forkastelig! Det ultimate beviset på hensynsløshet og svakhet. En leder som utsetter sitt folk for væpnet konflikt, bør boikottes, avsettes og (med litt bistand fra USA) henrettes.

Nå: Eksemplarisk! Det ultimate beviset på integritet og styrke! En leder som avviser alle fredsforslag, bør roses, støttes (spesielt av USA) og nomineres til Nobels fredspris.

Militærtjeneste

Før: Bare risikoen for å måtte gjøre militærtjeneste i hjemlandet, er en asylgrunn i Sverige. Dette gjelder også personer som er dømt for alvorlige forbrytelser. Ingen kan utvises til militærtjeneste!

Nå: Menn (fra Ukraina) vil bli der og forsvare landet sitt. Punktum. Se også «Biologisk kjønn».

Militært forsvar av Sverige

Før: Militært forsvar er «en spesiell interesse». Det er helt usannsynlig at Sverige blir angrepet av en fremmed makt, og skulle det skje noe, har vi ti år på oss til å kjøpe en spade (ja, faktisk!). Forsvarsbudsjettet omfordeles derfor fra unødvendige, patriarkalske symboler som artilleri og kystkorvetter til menstruasjonshyllende kunstprosjekter og oppvarmede sykkelveier. Forsvaret bør fokusere på innsats i utlandet, samt forsvare begreper som «mangfold», «demokrati» og «retten til å være seg selv» fremfor fysiske grenser. Se også «Nasjonale grenser».

Nå: Sverige er truet! Forsvarsbudsjettet økes til to prosent av BNP og det innføres en ny beredskapsskatt for å betale for dette.

Nato

Før: Vår nøytralitet gjør Sverige til et internasjonalt forbilde. Sveriges nøytralitet er en forutsetning for stabilitet i Europa.

Nå: Sverige bør bli med i Nato så fort som mulig (det loves hurtigspor!). Sveriges nøytralitet er et problem for stabiliteten i Europa.

Våpeneksport

Før: Sverige eksporterer ikke våpen til krigførende land. Aldri. Noensinne.

Nå: Sverige donerer gjerne våpen til krigførende land. Eller rettere sagt, ett spesifikt krigførende land (og gir også bort en halv milliard som militæret i det krigførende landet «fritt disponerer»).

Flyktninger

Før: Alle mennesker er like, og husk at mennesker har føtter, ikke røtter! Alle har rett til å bo hvor de vil. Å referere til Dublin-forordningen er rasistisk – hvorfor bli i nærmeste trygge land når du kan se 13 land på vei til Skandinavia?

Nå: Kulturelle likheter og forskjeller er viktig å understreke, og husk at folk har det best med å bli hjulpet i nærområdet. Ukraina ligger faktisk ikke så veldig nært Sverige, hele Polen ligger imellom …

Flyktningmottak

Før: Sverige skal være et forbilde gjennom et raust flyktningmottak. Det er ikke mulig å sette en prislapp på folk. Å i det hele tatt antyde at flyktningmottak innebærer en kostnad, er dypt rasistisk. Vi kan ikke kreve at flyktninger (fra Afghanistan, Syria, Somalia, Irak, Eritrea og så videre) forsørger seg selv. De er traumatiserte og må tas hånd om.

Nå: Sverige har gjort sitt, nå må andre land ta ansvar for mottak av flyktninger. Ukrainske flyktninger betyr en kostnad på titalls milliarder for Sverige. Å benekte at flyktningmottak medfører store kostnader, er dypt uærlig. Ukrainske flyktninger må forsørge seg selv. Alle føler seg bedre av å jobbe.

Oppholdstillatelse

Før: Bevis på identitet er ikke nødvendig – hvem kan tenke på passet når de flykter for livet? Alle som hevder å komme fra Syria, får automatisk permanent oppholdstillatelse. Særlover innføres i rekordfart, slik at afghanske menn uten asylgrunnlag kan bli i Sverige. Ingen kan pålegges å reise tilbake til hjemlandet når situasjonen stabiliserer seg, de har faktisk slått rot her.

Nå: Det kreves legitimasjon – du må faktisk prioritere passet i pakken. Alle som kan bevise at de kommer fra Ukraina, får ett års midlertidig oppholdstillatelse. Maks. Så snart situasjonen stabiliserer seg, må de reise hjem.

Hva en flyktning får tilgang til

Før: Umiddelbar tilgang til alle sosiale velferdssystemer. Gratis legehjelp, gratis tannbehandling, gratis skole og førskole. Barnebidrag og storfamilietillegg. Pensjon (som er høyere enn svenske fattigpensjonisters) selv om personen aldri har jobbet i Sverige. Gratis bolig og (ofte) førerkort. Spesielle lover for å lette ansettelse. Livsvarig rett til gratis tolk. Samt gratis reiser med kollektivtransport.

Nå: «Gratis reise i kollektivtransport? Hvorfor? Det er rasisme!» (Hva mener jeg med det? Les om det her.)

Er du forvirret? Føles det jeg skriver vanskelig, motstridende eller rett og slett hyklersk? Ro deg ned, bare ro deg ned! I så fall er det bare fordi du ennå ikke helt har omfavnet begrepet «dobbelttenk».

Dobbelttenk betyr å kunne holde to motstridende oppfatninger i hodet samtidig og akseptere begge som sanne, å kunne lyve bevisst og fortsatt være helt overbevist om at du snakker sant. Å mestre dobbelttenkning er en forutsetning for å kunne anvende ovenstående i praksis og dermed beviselig være en person med Korrekte Verdier™.

Hvis du også ønsker å bli en profesjonell dobbelttenkende, har jeg bare ett helt nødvendig råd: Ikke les George Orwells bok «1984». Samtidig som du innser at «1984» ikke er en instruksjonsbok, forsvinner nemlig alle muligheter for å føre en sertifisert verdibasert tilværelse. Da har du bare to valg: Be silent – or be damned!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.