Bjerkreim kan få tolv vindturbiner på opptil 200 meters høyde i Faurefjellet vindpark. Til sammenligning er Frihetsgudinnen i New York 93 meter høy. Anklager om korrupsjon hagler i en splittet bygd.

Politikerne i Bjerkreim kommune i Dalane behandler torsdag nok en gang planene som splitter lokalbefolkningen.

Vindkraftanlegget spilte hovedrollen i en undersøkende artikkel fra 2020 om maktkamp, milliarder og grove anklager i vindkraftfylket Rogaland.

Rogaland fylkeskommune har til Stortinget sendt kraftige beskyldninger om «særlig graverende» brudd på forskrift og EU-direktiv om konsekvensutredning.

Fylkeskommunen anklager i et notat Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) for lovbrudd og tvilsom omgang med regelverk, konsesjoner og konsekvensutredninger.

Kommunestyret godkjente utbyggingen i 2014. Dagen før signerte daværende ordfører, Marthon Skårland (H), en avtale med utbygger.

Men turbinene har blitt mye større siden den gangen. Strømprisene er presset opp av våre politikere, noe som gjør lønnsom vindkraft mulig.

Faurefjell-prosjektet visualisert fra Nedrebø. Nærmeste turbin står 2,1 kilometer unna. Foto: Norsk Vind

I 2021 avskrev Norsk Vind 12 millioner kroner da det så ut som om vindkraftutbyggingen gikk i vasken på grunn av lokal motstand. Men politikerne har ikke gitt opp, og prøver igjen.

Derfor går det fort i svingene når den massive utbyggingen i den vakre naturen i Dalane skal forsøkes drevet igjennom lokaldemokratiet.

Torsdag får politikerne i Bjerkreim en utbyggingsavtale på bordet – rett før de blir bedt om å ta stilling til prosjektet.

Denne gang har ordfører Kjetil Slettebø (Sp), i samråd med kommuneadministrasjonen, innledet forhandlinger med utbygger, Norsk Vind, uten et vedtak eller mandat fra kommunestyret.

Resultatet, et tilbud om en ny utbyggingsavtale, ble sendt politikerne mandag – tre dager før kommunestyrets møte.

Tidligere ordfører Skårland tør ikke spå utfallet.

– Det kan komme ned til én stemmes overvekt, men det er umulig å si. Høyre går uansett for utbygging, og så må vi se nærmere på utbyggingsavtalen, sier han.

Fire politikere har fått sin habilitet vurdert, to av disse er erklært inhabile.

Utbyggingsavtalen som ligger på bordet, skal gi kommunen og innbyggere kompensasjon og en varig andel av verdiskapingen, som plaster på såret for den raserte naturen.

Norsk Vind anslår totale inntekter og bidrag til kommunen på cirka 12 millioner kroner i året i 25 år. I tillegg kommer rundt 1,2 millioner i årlig kompensasjon til grunneiere.

Ordfører Slettebø sier han tok grep for å ivareta interessene til Bjerkreim kommune. Han fikk råd fra et advokatfirma.

– De sa at om du skal få til en utbyggingsavtale, må det gjøres før en endelig avtale er gjort. Etter at et vedtak er gjort, forsvinner kommunens moment til å få til noe, sier Slettebø.

– Hadde du mandat fra kommunestyret til forhandlingene?

– Jeg trenger ikke mandat på alt jeg gjør. Da hadde du ikke fått framdrift på noen ting.

Nå blir ordføreren beskyldt for korrupsjon fra «enkelte leire». Men Slettebø mener avtalen han har forhandlet frem, er en av de beste av sitt slag i Norge.

Kommunestyret skal ikke ta stilling til selve avtalen, men om hele prosessen skal ut på høring.

– Norsk Vind har signert utbyggingsavtalen. Kommunen har ikke signert. Jeg må ha mandat til å signere. Jeg har bare forhandlet fram dette. Tilbudet fra Norsk Vind står uavhengig av utfallet i kommunestyret, sier Slettebø.

Slettebø sier han ikke har gjort noe ulovlig. Han har ikke signert på noen ting, han har bare forhandlet frem en revidering av avtalen fra 2014.

Protestene er massive. Flere hundre har signert på en underskriftskampanje mot utbygging. Folk sier de vil flytte fra bygda hvis de gigantiske vindturbinene blir en realitet. Dette vil redusere kommunens skatteinntekter.

Men rådmannen mener fordelene er større enn ulempene, siden fornybar energi kan redusere det lokale forbruket av fossilt brensel. Hensynet til klima trumfer hensynet til de lokale skattebetalerne.

Også Per Ove Skorpen, daglig leder i Norsk Vind, understreker at planene er et bidrag til at Norge når sine klimamål. Dessuten får kommunen kompensasjon for at naturen blir ødelagt.

Skorpen ønsker dog ikke å kommentere påstander om at utbyggingen vil føre til kraftig verditap for hus- og hytteeiere i området, og medføre støy, helseplager og varige naturinngrep.

200 meter høye turbiner skaper storm i Bjerkreim

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.