– Vi er veldig bekymra og vart veldig uroa av å sjå dei signala som kjem frå Senterpartiet, seier viseadministrerande direktør i NHO og tidligere arbeidsminister i regjeringen Solberg, Anniken Hauglie, til Klassekampen. Hun er sterkt kritisk til utspillet fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) om å legge elektrifiseringen av sokkelen på is.

I Klassekampen i går sa finanspolitisk talsperson i Senterpartiet Sigbjørn Gjelsvik at partiet vil leggje all elektrifisering av sokkelen på is. Dei er nemleg uroa over eit mogleg framtidig kraftunderskot og kva konsekvensar det kan få for den kraftkrevjande industrien.

– No har heile næringslivet lagt til grunn at Stortinget faktisk står ved sitt vedtak om å elektrifisere sokkelen. Om regjeringa no skal kome med ei reversering, vil det få veldig negative konsekvensar for næringslivet, klima for norske arbeidsplassar. Arbeidet med elektrifiseringa er i gang, og næringslivet har lagt til grunn at Stortinget gjer slik dei har sagt, seier Hauglie.

Hauglie holder fast på at klimamålene om en 55 prosent reduksjon av «klimagassutslipp» innen 2030, slik regjeringen Solberg fikk igjennom. Norsk industris bekymringer og deres ønske om å reforhandle kraftavtalene med EU kommenteres ikke.

Når det gjeld industrien sine bekymringar for om vi kjem til å ha nok straum i framtida, meiner Hauglie at det let seg gjere på andre måtar enn å skrote elektrifiseringa av sokkelen.

– Vi må klare å produsere mykje meir straum her i landet, og vi må klare det raskare enn før. Havvind er ein lågthengande frukt som vil bety mykje for å klare det, og det vil også bli ei viktig industrisatsing for næringslivet vårt, seier Hauglie.

– Men skal vi elektrifisere heile samfunnet samstundes som vi elektrifiserer sokkelen, må vi vel også ta kontroversielle grep som å byggje ut meir havvind eller byggje vasskraft i verna vassdrag?

– Eg trur vi blir nøydde til å produsere meir straum innanfor alle område. Det må folke vere budde på. Det er klart at det er viktig at vi gjer det på ein skånsam måte, men vi kjem til å måtte produsere meir straum.

Fyrer laus mot Sp (Klassekampen – betalingsmur)

Les også:

Norsk kraftoverskudd borte om fem år. Forvent høyere strømregninger, flere vindturbiner og bortforklaringer

Støre på full fart mot EUs grønne misere

 

 

Kjøp Kents bok her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.