Konsernsjefen i Fatland Gruppen, Anders Sørheim Hundseid fortviler over regjeringens strømstøtte-pakke til næringslivet. – Den er for lita, kjem for seint og tek ikkje omsyn til at pakken vil føre til en ytterligere konkurransevridning mellom nord og sør, sier Hundseid til Document.

– Den vil også føre til økt konkurransevridning mellom små og store bedrifter, og i sum vil dette svekke matsikkerheten i Norge, legger han til.

Fatland Gruppen kommer ikke inn i ordningen. De står for omlag 20 prosent av norsk kjøttproduksjon, og omsetter for 5,9 milliarder kroner i året. Etter at strømprisene eksploderte, advarte konsernsjefen om konsekvensene, men hans forventninger ble ikke oppfylt av regjeringen.

– Dette er ille. Me i Fatland blir ikkje omfatta av ordningen, då straumutgiftene som ser ut til å bli 30-dobla frå tre million kroner i 2020, til minst 100 millioner kroner i år ikkje utgjer tre prosent av omsetninga, slik regjeringa sette som krav.

På spørsmål om hva konsekvensene kan bli, kommer argumentene tett.

– Eg trur ikkje dei har forstått alvoret og tenkt på kva konsekvensar dette får for ei heil næring, nei meir enn berre slakterinæringa. Me er ikkje berre eit slakteri. Me er bindeleddet mellom bonden og bordet.

– Me lagar ikkje berre mat som forbrukerne kan eta, og me lev ikkje av straum åleine. Me betalar for straumen, men me slit også med ei rad andre innsatsfaktorar som også har auka i pris.

– Ein ting er at straumstøtta er kortsiktig, skapar uforutsigbarhet og at den kjem for seint for mange bedrifter som no slit med likviditeten. Vel så viktig er det at den ikkje tek omsyn til at den vil virka konkurransevridande mellom nord og sør og nå i tillegg mellom små og store bedrifter.

– Ond sirkel

– Kva andre konsekvensar ser du?

– Mange. Bonden betalar heller ikkje berre dyrt for straumen. Han treng diesel, kunstgjødsel, kraftfor og mykje anna som et opp marginane. Dersom me lyt skjæra ned på bemanninga og auke prisane for slakting, vil ikkje det berre vera ei belasting for bonden. Forbrukerane vil må ta si del av regninga. Nedlegging av fleire gardsbruk er ein konsekvens, dyrare mat for forbrukeren ein annan. Alle vil verta skadelidande, men aller verst er det at det kjem ut til å gå utover den nasjonale matsikkerheten!

I det Hundseid snakker med Document tikker det inn et tips fra en leser om en sak som understreker alvoret. Stavanger Aftenblad skriver om melkeprodusenten som fikk en strømregning på 6 millioner kroner i august, like mye som for hele fjoråret.

Hundseid mener Fatland har gjort det de kan for å få politikerne til å forstå alvoret. Han har fått med seg at Stortingets næringskomité befinner seg i utlandet for å sjå på fornybar energi, når strømkrisen skal debatteres på Stortinget, førstkommende mandag.

– Det er synd. Me skulle gjerne hatt dei på besøk for å vise til kva dei faktiske konsekvensane er, ikke berre for oss, men for heile lokalsamfunn i distrikts-Norge.

– Hva med låneordningen regjeringen foreslår?

– Det er no bedriftane slit. Ei lånepakke slik regjeringen skisserar hjelp ikkje på kostnadsnivået, og eg fryktar at mange bedrifter no må velje mellom å låne pengar for å betale formuesskatt, eller å satse på energiøkonomisering. Begge deler kjem dei ikkje til å ha råd til.

– Er juleribba truet?

– Juleribbe vert det nok, men produksjonskostnadene blir betydelig høgare, det er det ikkje tvil om, seier Hundseid, som ber oss lesa kva sjeføkonom i SR Bank, Kyrre Knudsen har sagt til media om strømprisene sammenligna med renta.

Knudsen uttalte seg til Nettavisen for en uke siden. Vi forsøkte å få Knudsens til kommentarer til regjeringens strømstøtte og til Fatlands kritikk. Inntil vi oppnår kontakt, hitsettes noe av hva Knudsen sa for en uke siden:

– De ekstra høye strømprisene i Norge er jo egentlig bare skatt til staten. Når penger dras inn, faller jo normalt aktiviteten. Eller mener man at forbruket ellers er upåvirket av de høyere strømprisene? Jeg tror det uansett blir en netto reduksjon i mulig forbruk, også når man tar med strømstøtte i regnestykket. Har du 500 kroner mindre å rutte med, går det jo 500 kroner mindre ut i økonomien, sier sjeføkonomen i SpareBank 1 SR-Bank. (Nettavisen)

Krise for melkeprodusent: – 6 millioner i strømregning i august (Stavanger Aftenblad – betalingsmur)

Ber Støre gripe inn umiddelbart: – Dette er som om renta skulle vært 60 prosent (Nettavisen)

Det haster med strømpakke fra regjeringen (Fatland)

– Norsk matproduksjon må økes (Fatland)

Les, se og lær om derivathandelen i kraftbransjen:

Energikrisen truer også med å utløse en finanskrise

Doc-TV: Derivat­handlernes spill med juleribba

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.