Putin hærtar nå deler av de østlige oblastene i Ukraina. Jeg tipper at han tar resten av oblastene og etter hvert hele Ukraina. Jeg traff Putin på begynnelsen av 1990-tallet da jeg hadde oppdrag i Russland, og han arbeidet med handel under borgermesteren i St. Petersburg. I våre samtaler var han allerede den gangen meget opptatt av dette: Kiev og Ukraina er det egentlige Russland og bør styres av russerne. Hans notater om Ukraina i fjor har samme oppfatning; likeså hans ferske historieforelesning på TV.

Mulige følger av en russisk okkupasjon

For den vanlige ukrainer kan situasjonen trolig bli litt mindre ille enn det som var. Ukraina har i de siste 20 årene hatt en økonomisk tilbakegang. Den store industriproduksjonen er vesentlig redusert. Handelsavtalene med Vesten har vært meget ugunstige for landet.  Landet har ikke bare laget kull og stål, men også hatt en avansert industri med for eksempel produksjon av de største fly i verdenen som Antonov An-225. 

Industriens bidrag til BNP sank med 65% mellom 1995 og 2019. Landbruket, som har vært like viktig, har hatt en liknende utvikling. Handelsavtalene med Vesten, særlig EU, forhindrer Ukraina i å foredle produktene. De får kun levere de råvarene Vesten bestemmer. I EU/EØS’ arbeidsmarked er ukrainerne i ferd med å overta rollen som EUs billige, ufaglærte arbeidere med lav lønn og kummerlige betingelser. Visumfrihet til Vesten har nærmest avindustrialisert Ukraina og skapt en stor reduksjon i levestandarden. Særlig Tyskland har presset hardt på for å få denne løsningen.

Likner på Mexico

Det sunne kostholdet i landet som følge av rikelig tilgang på gode landbruksprodukter, er nå betydelig forverret. Dette likner meget på utviklingen i Mexico; mexicanerne har blitt billig arbeidskraft for USA, lagt ned egen industri og landbruk og maten importeres fra nabolandet. Denne maten er tungt subsidiert i USA og består av halvfabrikata av elendig kvalitet, meget sukker og fettholdig. Folkehelsen og levealderen i Mexico har falt betydelig. Det samme skjer nå i Ukraina. En slik utvikling skaper også grunnlag for høy kriminalitet og korrupsjon, noe som kjennetegner begge land.

Jeg synes Ukraina har blitt en slags moderne kolonivariant for Vesten; utpining av land og folk, men på en annen måte enn i de gamle imperier. Vesten bruker ikke lenger militær voldsmakt og slaveri, men resultatet er omtrent det samme.

Bedret levestandard

Hvis Putin nå besetter hele Ukraina, hva blir så konsekvensene? Styreformen bli som i Russland, intet demokrati osv. Men Putin vil sette i stand industrien, atomkraftverkene og landbruket etter russisk mønster. Levestandarden til den vanlige ukrainer vil trolig bli en god del bedre. Noen dans på roser blir det neppe, men den sosialen nøden vil bli avhjulpet. Folk vil få varme i boligene og mat på bordet. 

Sanksjonene fra Vesten tror jeg ikke bekymrer Putin. De handler mye om banktjenester, og det kan Kina levere.  De kan også kjøpe gassen og olja. Vesten vil tape noe av den store billige arbeidskraftreserven som ukrainerne har vært i flere år. Samtidig vil jeg tro at etter noen år så vil dette normalisere seg. Russisk er tross alt det normale felles dagligspråk på norske byggeplasser enten arbeiderne kommer fra Baltikum, Ukraina, Polen Russland, Romania, Bulgaria eller Moldova. Formannen taler engelsk med den norske sjefen.

Den alvorligste konsekvensen for Vesten vil bli stigning i energiprisene. Trolig kan energi bli meget kostbar i Vesten i mange år fremover. Vi burde nok ha gjort som Trump anbefalte EU: bygg ut norsk gass for forsyning av Europa.

 

 

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.