Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Ingrid Rosendorf Joys uttrykker forsiktig reservasjon.
– Å frata et tros- og livssynssamfunn registreringen er en symboltung avgjørelse, sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) til Vårt Land.
Hun påpeker at trossamfunn kan fortsette sin aktivitet også uten registrering, men de mister en rekke goder, som mulighet for å utløse tilskudd, samt vigselsrett.

I januar ble det kjent at Statsforvalteren nekter Jehovas Vitner statstilskudd for 2021 på grunn av deres eksklusjonspraksis. Barne- og familiedepartementet har i tillegg bedt Statsforvalteren vurdere om opplysningene som lå til grunn for å frata trossamfunnet statstilskuddet, også har betydning for registreringen av trossamfunnet, skriver Vårt Land.

Statsforvalteren har ikke konkludert om Jehovas Vitner oppfyller vilkårene for registrering som trossamfunn.

Jehovas Vitner har varslet at de vil anke tilskuddsnekten til Barne- og familiedepartementet, og begrunner det blant annet med at «deres tro og religiøse praksis fullt ut respekterer andres rettigheter og frihet». (NTB)

NTB nevner ikke Svarstad Haugland ved navn. Hun omtales bare som «statsforvalteren». Etter at den historiske betegnelsen fylkesmann ble avskaffet, omtales de bare ved tittel, som om de var en slags stattholder for staten.

Det er meget spesielt at en statlig myndighet overkjører et trossamfunn og vil frata dem retten til å være registrert som trossamfunn. Staten beveger seg her inn på et teologisk område, noe den overhodet ikke har vært villig til overfor islam, selv om islam i sine grunnprinsipper kolliderer med demokratiet.

Man kan frykte at Jehovas Vitner bare er førstemann ut, og at det kommer flere avskiltinger.

Folk med en liberal innstilling burde se at dette representerer et angrep på sivilsamfunnet. Hvis de kan gjøre det mot Jehovas Vitner, kan de gjøre det mot andre.

Staten har oppkastet seg til en autoritær størrelse, løsrevet fra og i opposisjon til folket.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.