Statsforvalteren i Oslo og Viken har besluttet å trekke tilbake Jehovas vitners registrering som trossamfunn etter trossamfunnsloven.

– Etter vår vurdering krenker trossamfunnets medlemmenes rett til fri utmelding. Vi mener dette krenker medlemmenes rett til religionsfrihet. Vi mener også at de krenker barns rettigheter ved at de åpner for å ekskludere døpte mindreårige, og ved å oppfordre medlemmer til å sosialt isolere barn som ikke følger trossamfunnets regler, skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken i en pressemelding.

Sendte varsel i oktober
Statsforvalteren sendte et varsel til Jehovas vitner om mulig tap av registrering 25. oktober i år.

– I varselet ba vi om en tilbakemelding på om de ønsket å rette opp i forholdene som ledet til nekting av statstilskudd. Samfunnet har ikke ønsket å rette opp i forholdene som medførte nekting av statstilskudd i 2021, og de gir uttrykk for at de fortsatt er uenige i vedtaket om nekting av tilskudd, opplyser Statsforvalteren.

Tap av registrering betyr at Jehovas vitner ikke lenger har rett til å fremme krav om statlig tilskudd. Det medfører også at samfunnet mister vigselsmyndighet.

– De står likevel fritt til å utøve sin religion og sine aktiviteter uavhengig om de har en offentlig registrering eller ikke, da trossamfunnsloven i all hovedsak er en tilskuddslov, heter det videre i pressemeldingen.

Jehovas vitner saksøker staten
Jehovas vitner opplyste til Vårt Land tidligere torsdag at de saksøker staten etter at de ble nektet statstilskudd for 2021. Stevningen mot staten, nærmere bestemt Barne- og familiedepartementet, ble sendt til Oslo tingrett 21. desember, bekrefter Jehovas vitner i en epost til avisen.

– Hvis avgjørelsen blir stående uprøvd, vil beslutningen om å nekte Jehovas vitner statsstøtte, og eventuelt trekke tilbake registreringen som trossamfunn, gjøre at Norge går i motsatt retning av internasjonal rett, skriver Jehovas vitner i en epost til NTB.

Trossamfunnet skriver videre at en tilbaketrekning av registreringen vil være et faresignal om et tilbakeskritt for religionsfrihet og menneskerettigheter i Norge.

– Jehovas vitner har vært en del av det norske samfunnet i 130 år og hatt rett til å motta statsstøtte i mer enn 30 år, opplyser de.

Tilskuddet for Jehovas vitners 12.686 medlemmer i fjor utgjør om lag 16 millioner kroner.

Les også:

Når de kvister Jehovas Vitner, sikter de i virkeligheten mye høyere

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.