Trossamfunnet Jehovas vitner nektes statsstøtte for 2021 på grunn av sin eksklusjonspraksis, har Statsforvalteren i Oslo og Viken besluttet.

I en melding på sine nettsider skriver Statsforvalteren at de har funnet flere brudd på trossamfunnsloven hos Jehovas vitner.

Dette etter en gjennomgang av varslinger fra tidligere medlemmer angående eksklusjon og utstøtelse av medlemmer.

– Etter å ha mottatt varslinger fra tidligere medlemmer angående eksklusjon og utstøtelse av medlemmer, har Barne- og familiedepartementet bedt Statsforvalteren i Oslo og Viken om å gjennomgå Jehovas Vitners egne redegjørelser og publikasjoner. I denne gjennomgangen har Statsforvalteren avdekket flere brudd på trossamfunnsloven, heter det ifølge Vårt Land.

Eksklusjonspraksisen innebærer at medlemmer nektes kontakt med utmeldte medlemmer. Dette mener Statsforvalteren strider med retten til fri utmelding og trossamfunnslovens paragraf 2.

Ekskluderer barn

Statsforvalteren viser også til at trossamfunnet åpner for ekskludering av barn.

– Trossamfunnet åpner også for å ekskludere døpte mindreårige. Det betyr at barn kan bli ekskludert dersom de bryter trossamfunnets regler. Vi mener dette er negativ sosial kontroll og krenker barns rettigheter, skriver Statsforvalteren.

De skriver blant annet at udøpte barn som bryter med trossamfunnets regler, kan bli utsatt for sosial isolasjon, noe de også omtaler som negativ sosial kontroll.

– Slik behandling av barn er i strid med trossamfunnsloven paragraf 6, skriver Statsforvalteren.

– Systematisk

Statsforvalteren viser til at Jehovas vitner flere ganger har forsvart eksklusjonspraksisen.

– Trossamfunnet har detaljerte regler for hvordan medlemmene skal praktisere eksklusjon og sosial isolasjon overfor disse gruppene. Reglene meddeles medlemmene blant annet via bøker og studieartikler, skriver Statsforvalteren.

– Vi har vurdert lovbruddene som systematiske og forsettlige, og har derfor valgt å nekte tilskudd.

Høyesterett

Praksisen i Jehovas vitner har vært avdekket gjennom flere profilerte saker, deriblant saken til Gry Helen Nygård, som ble ekskludert siden menighetens domsutvalg mente hun hadde utført seksuell umoral.

Nygård har forklart at hun ble voldtatt. Utestengelsen gjør at hun ikke får ha kontakt med sine barn, som fortsatt er medlem av trossamfunnet.

Saken har vært behandlet i både tingretten og lagmannsretten, og i sistnevnte domstol vant Nygård fram. Jehovas vitner anket i september dommen til Høyesterett, som har besluttet å behandle saken.

I 2019 mente Statsforvalteren at Jehovas vitner kunne få statsstøtte, trass i at daværende barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ba om en gjennomgang av støtten.

Jehovas vitner fikk den gang 14,5 millioner kroner i støtte for 12.566 medlemmer.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.