Regjeringen drar beina etter seg og tvinges av utenforstående til å endre politikken på de to mest kritiske og aktuelle politikkområdene: strømpris og pandemi. 

Dessuten flyr løsthengende statsråder rundt omkring som forskremte høns. Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen ser helt nedsnødd ut når hun åpner munnen for å gi uttrykk for den forvirring som hersker i hennes indre. Helseminister Ingvild Kjerkol skjuler seg i pandemibekjempelsen bak fagfolk når det passer, og lar være å høre på dem når dét passer – hele tiden med raus dosering av nedlatende arroganse.

Når finansminister Trygve Slagsvold Vedum i et intervju med Dagbladet mandag ytrer seg i spørsmålet om nasjonal skjenkestopp, innført av den regjeringen han selv er medlem av, blir forvirringen komplett. Det er ikke ulovlig for et regjeringsmedlem å kommentere spørsmål som konstitusjonelt hører inn under en annen statsråds ansvar, men det er ytterst uvanlig, og avslører at Jonas Gahr Støre snarere er bestyrer av et hønsehus enn et regjeringskollegium.

Det var knuslete av regjeringen å sette strømstøtten til 55 prosent av det som overskyter 70 øre pr. kwt i en tid hvor blodprisen på strøm fyller opp offentlige kasser mens familiebudsjetter går i rødt. Nå økes satsen til 80 prosent. Hvis regjeringen hadde hatt et minstemål av fingerspissfølelse og politisk innlevelse, burde den selv ha satt refusjonen langt høyere – uten at LO måtte fortelle den det.

Trygve Slagsvold Vedum sier at hvis det ikke fremføres nye og tungtveiende faglige råd om noe annet, bør skjenkestoppen oppheves. I Politisk kvarter i NRK mandag sa Jonas Gahr Støre seg enig med sin finansminister, men hva annet kunne han si for å unngå å skape uenighet om smitteverntiltak? Det er finansministeren som rydder opp, ikke fagstatsråden.

En samlet ute- og reiselivsnæring har stilt spørsmål ved den smittevernfaglige begrunnelsen for skjenkestopp. Det samme har fagbevegelsen og en hærskare av Ap-ordførere. Nå rakner tiltroen til ekspertisen, som har ropt «Ulv, ulv!» så lenge at det skapes inntrykk av at regjeringen følger tilrådninger som går på autopilot. Mer enn én helsefaglig anbefaling er avslørt som ren synsing, og folk er gått grundig lei av å få livet sitt fjernstyrt fra regjeringskontorene.

Mandag fortalte kunnskapsminister Tonje Brenna at regjeringen har bestemt seg for å gå fra rødt til gult nivå i videregående skole, men har bedt om råd for gjennomføringen. Altså: Først tas beslutningen, deretter bes det om en utredning som grunnlag for beslutningen – makan!

Da Ap var i opposisjon, var partiet kritisk til Solberg-regjeringens allehånde tiltak og viste til smittevernloven, som fastslår at smittevern er kommunenes ansvar. Nå mener ikke partiet dette lenger, hvilket beviser at Konrad Nordahls ord fortsatt er gyldige. Den gamle LO-høvdingen fastslo at ens standpunkter bestemmes av hvilken posisjon en har. Når posisjonen endres, forandres også oppfatningene. Ett syn i opposisjon – et annet i regjeringsposisjon.

Dessuten ville det ikke skade om regjeringen konsulterte Stortinget og de parlamentariske lederne oftere og mer grundig. Det var akkurat det Ap med rette bebreidet Solberg-regjeringen for å neglisjere. Det er ikke formålstjenlig å holde Stortinget utenfor.

Hvis smitteverntiltak skal forventes etterlevd, må de korrespondere sånn noenlunde med det folk opplever som rimelig. Den forrige regjeringen forbød lenge folk å trene og spille fotball – hvor 22 personer og én dommer har over 7 dekar til rådighet. Det var ikke lett å forstå når folk i hundretall samtidig kunne klumpe seg sammen i et kjøpesenter.

Da Bodø/Glimt for noen uker siden kom hjem med seriegull, ble laget møtt av store skarer av entusiastiske bodøværinger. De sto tett i tett for å feire. Kommunens smittesporing i tiden etterpå fant ikke en eneste koronabefengt som var smittet av fotballfeiring.

Det er heller ikke særlig sannsynlig at koronasmitte spres mer heftig om gjester på restaurant får vin til maten i stedet for saft og vann. Likevel synset regjeringen seg til å stenge en hel næring midt i den travle julebordsesongen og skapte arbeidsløs jul for titusener.

Regjeringen vil stå seg på større åpenhet om pandemien og smitteverntiltakene, som bør være etterprøvbare og velbegrunnede. Ellers vil myndighetene holde liv i den forvirringen de selv har skapt.

Kjøp Kents bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.