Ved utgangen av uke 52 lå vannstanden i landets vannmagasiner på 56 prosent, det laveste siden 2010, viser tall fra NVE.

Ifølge ukestatistikken til Norsk vassdrags- og energiverk falt fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge ytterligere 1,6 prosentpoeng i løpet av uke 52. Dette er 12,5 prosent under medianverdien for samme tidsperiode i årene 2001 og 2020 som var en fyllingsgrad på 68,5 prosent.

I Nord-Norge er fyllingsgraden 70,1 prosent, men område 2 Sørvest-Norge hadde lavest nivå med fyllingsgrad i vannmagasinene på 49,6 prosent.

Ikke siden 2010 har nivået i vannmagasinene vært lavere i samme uke, viser data fra NVE. Da var det en fyllingsgrad i magasinene på 45,2 prosent.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.