Tilgangen til fritidsbolig skal inn i den sosialdemokratiske folden. Selvsagt kan man ikke tvinge folk til å kjøpe seg hytte. Men nå er det politikere som seriøst vurderer å kreve at folk leier ut hytta si, slik at flere nordmenn får glede av hyttelivet.

Eiendomsretten er totalt uinteressant. De «sårbare» som skal leie hyttene vil sikkert få «hyttestøtte» fra staten. Da ender vi opp med en bisarr situasjon, hvor hytteeiere tvinges til å leie ut sin egen eiendom, og så får de regningen for leien tilsendt over skatteseddelen.

– Under 10 prosent har ifølge Prognosesenteret sagt at dei er innstilte på å leige ut hytta si, seier forskar Tor Arnesen ved Østlandsforskning.

Siden så få ønsker å leie ut sin egen eiendom til andre, må det utredes og iverksettes tiltak. Det er det rene Nord-Korea.

Arnesen har skrevet en rapport som konkluderer med at det er vanskelig å tvinge folk til å kjøpe hytte, og derfor må man gjøre noe med tilbudssiden. Altså: Utleie. Dette har vi også sett før, i forbindelse med den såkalte flyktningkrisen.

Les også:
«Står stugan tom i vinter?»
Ge oss din sommarstuga!

Man ønsker ikke en tilbakevirkende kraft her, men vil innføre regler for nye hyttekjøpere.

Fleire moglege verkemiddel for å auke bruken av dagens fritidsbustader, blir lansert i rapporten frå Østlandsforskning.

– Til dømes at du kjøper ein fritidsbustad med klausul om at 20 eller 30 eller 40 prosent av tida så skal ho vere tilgjengeleg for utleige, seier Arnesen.

Arnesen håper at en yngre generasjon, som ifølge ham er mer opptatt av delingsøkonomi, kanskje kan endre trendene.

Hva med å kutte ut alle skatter knyttet til utleie av fritidsboliger?

Hva med det faktum at et helt folk nylig ble nektet å bruke sine egne hytter, kjøpt for små eller store summer, men nå skal de tvinges til å leie disse hyttene ut?

Ådne Naper (SV) er leder for hovedutvalget for klima, areal og plan. Han er positivt innstilt.

– Eg trur det er plass til ganske mange fleire overnattingsgjester i løpet av eit år enn det vi bruker i dag med dagens hyttestruktur, seier han. Han ramsar opp moglegheiter for å utvikle større formidlingstenester, ta i bruk hyttebyane og auke talet på døgn som kvar enkelt hytte som allereie eksisterer i dag, blir teken i bruk.

Dette minner om The Great Reset, hvor vi ikke skal eie våre egne stuer og hjem. Selv kjøkkenredskapene skal leases, men fra hvem? Du vet svaret.

Les også: The Great Reset: Demokratiets undergang?

Hvor mange døgn en hytteeier disponerer sin hytte burde ikke være en politisk sak. Hva skal vi gjøre med alle fritidsbåtene? De brukes mindre enn hytter, i alle fall her i Stavanger med sitt båtfiendtlige klima.

Men SV-politikeren, som riktignok innrømmer at fylkeskommunene ikke kan innføre slike tiltak, avviser ikke idéen. Han håper kommunene kan ta ansvar.

– Kommunane bør vurdere å pålegge utleige av nye hytter når dei regulerer nye område til stor hytteutbygging for å sikre maks nytte og gle av kvar einaste kvadratmeter som blir teken i bruk i kommunane.

Hva med alle som har en kjæreste eller ektefelle, og ikke utnytter dette faktum hver dag? Hva med oss som eier en bil, fordi vi trenger det innimellom, men ikke kjører daglig? Hva er dette for noen tanker?

Ligg unna hytta mi, hjemmet mitt og bilen min. Kona mi tar sine egne avgjørelser.

Meiner kommunane bør vurdere å pålegge utleige av nye hytter

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.