Fra prøvetakingsstasjonen på Aker legevakt, dit smittede av koronaviruset, kan komme med bil. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Ifølge Folkehelseinstituttet FHI vil de aller fleste som er smittet av koronainfluensa bli friske av seg selv etter en uke eller tre, men for utsatte grupper som eldre og kronisk syke er det en noe høyere dødsrisiko enn for den vanlige og normale influensaen.

Det samme Folkehelseinstituttet opplyser at i 2017/18 var det 142 092 som fikk diagnosen influensalignende sykdom, hvorav rundt 1400 døde av influensarelaterte årsaker. Dette bør vi ha i mente når vi hører om de dramatiske farer ved det nye influensaviruset.

Så sier mange at det blir enorme kostnader og problemer for bedrifter, arbeidstagere og folk flest som følge av koronaviruset, men det er jo helt feil! Det er myndighetenes håndtering av det nye influensaviruset som skaper det alt overveiende av  kostnader, utfordringer og problemer.

Noen av disse tiltakene virker helt merkverdige, f.eks. forbudet mot å forbli på eller reise til sin egen hytte. Folk som var på hytta før smitten kom til Norge, eller som etterpå kjørte med egen bil til hytta for å isolere seg mot smitte og for å kose seg beordres til sin hjemkommune, også Oslo med mange smittede og større fare for å bli smittet enn i den kommune hvor hytten er plassert.

Begrunnelsen om å spare hyttekommunene for smittede personer holder jo ikke. Jeg tror at hvis noen på en hytte begynte å få symptomer på influensa med feber og muskelsmerter og nervøsitet for at det var koronainfluensa, så ville de satt seg i bilen og kjørt hjem og ikke til en lege i hyttekommunen. Jeg tror alle ville ringt sin egen fastlege for råd og instrukser, fordi ifølge det vi er blitt fortalt, kommer koronainfluensaen gradvis over noen dager, og ikke lynraskt som et hjerteslag eller hjerneslag. Folk som isolerte seg alene eller med familie på en hytte ville jo nettopp oppført seg solidarisk ved å oppføre seg slik at de ikke ble smittet.

Er virkelig det at noen tusen blir smittet med koronainfluensa virkelig en slik total verdenskrise at Norge og verden stenges med hundretusener arbeidsledige og tusener av personlige konkurser og familier med store og langvarige problemer bare i Norge?

Det omkommer noen hundre, og tusener blir skadet i trafikken hvert år, men vi forbyr ikke bruk av bil eller lastebiler av den grunn. Det dør folk drukningsulykker og i småbåter hver sommer, men vi forbyr ikke bading og båtliv! Det er ulykker i alpinbakker, på byggeplasser, i verksteder, med hangglidere, på fjellklatring og mange ulykker i folks hjem, uten at myndighetene får lovhjemmel til å forby folk å leve!

Det er fint og flott hvis de tiltak mot vårt dagligliv, mot næringsvirksomhet, mot hytteliv, mot servering, mot idrettskonkurranser, mot sosialt samvær og enorm maktoverføring til vår nye elite politikere, byråkrater og myndighetspersoner,  stopper spredningen av det nye influensaviruset i løpet av noen uker!

Hvis det imidlertid ikke stopper spredningen, begynner jeg å bli engstelig for om vi har tapt det samfunnet og det styringssystem vi hadde for noen uker siden. De langvarige virkninger av myndighetenes tiltak og lovreguleringer av våre liv kan medføre en betydelig større samfunnsskade enn mulige konsekvenser av en influensa, som kanskje i det store og hele går over av seg selv etter en viss tid og når en god vaksine kommer om noen måneder.

Jeg håper jeg tar feil!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂