Israel svartelistet for en tid tilbake seks palestinske NGO-er fordi disse er front for terrororganisasjoner. Norge støtter tre av dem. Utenriksminister Anniken Huitfeldt vil at Israel skal utlevere grunnlaget for bannlysningen, men det vil Israel neppe gjøre. Det ville være å dele hemmelig materiale. Huitfeldt signaliserer en moralsk irritasjon. Hun truer med konsekvenser hvis ikke Israel samarbeider.

Det kommer fram i et svar på spørsmål fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes i Stortinget.

I oktober erklærte Israels forsvarsdepartement seks fremtredende sivilsamfunnsgrupper for å være terrororganisasjoner. Det innebærer i praksis et forbud mot de palestinske organisasjonene. Avgjørelsen møtte skarp kritikk fra en rekke menneskerettighetsorganisasjoner.

Norge støtter tre av organisasjonene som terrorlistes.

– Jeg er sterkt bekymret for at handlingsrommet for sivilt samfunn i Palestina blir stadig mer begrenset. Det gjør det vanskeligere å få pålitelig informasjon om menneskerettsbrudd – og overgrep, skriver Huitfeldt i svaret.

Utenriksministeren sier at Norge og andre giverland har bedt Israel om å dokumentere de alvorlige anklagene.

– Om vi ikke innen rimelig tid får tilstrekkelig informasjon som underbygger beslutningen om terrorlisting, vil vi i samråd med andre giverland be om at den omgjøres, skriver Huitfeldt. (NTB)

Det er usannsynlig at Israel vil oppgi informasjon som er innhentet ved hjelp av hemmelige metoder. Kan Huitfeldts motiv være å rettferdiggjøre at Norge gir penger til tre av organisasjonene?

 

 

Kjøp Prosessen mot Israel fra Document Forlag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.