Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet faller markant på meningsmålinger i VG og Nettavisen. Strømkrise og pandemi-håndteringen slår bena under Gahr Støre og Slagsvold Vedum.

Ap og SV faller til sammen 3,7 prosentpoeng på Nettavisens måling, mens det samlede fallet i VG-målingen er hele 6 prosentpoeng.

Ap får 25 prosent i Sentios måling i Nettavisen, mens resultatet er 22,6 prosent i Respons Analyses måling for VG.

– Senterpartiet er i fritt fall. En oppslutning på 9,9 prosent er den svakeste målingen siden september 2018, sier administrerende direktør Arve Østgaard i Sentio til Nettavisen.

Bakgrunnstallene i VG viser at Ap lekker 80.000 velgere til gjerdet, og rundt 100.000 velgere til Høyre og SV.

Pandemi og nedstengning av samfunnet

Samfunnet stenges ned, og dette kommer til å ramme enormt mange bedrifter og ansatte. Vi snakker om konkurser, trygdekøer og mulig fattigdom i et av verdens rikeste land.

Småbedriftene opplever at politikerne ikke forstår alvoret i deres situasjon og har mistet troen på at de vil få hjelp som er nødvendig for å komme seg gjennom krisen.

Samtidig øker frykten for konkurs etter de siste nedstengningene. Det går frem av en fersk undersøkelse blant SMB Norges medlemmer.

Det er urovekkende at hele 2 av 3 SMB-bedrifter (67%) ikke er trygge på at regjeringen utformer økonomiske støtteordninger som er gode nok til å hjelpe bedriften ved en ny nedstengning.

Nærmere 3 av 4 små og mellomstore bedrifter (73%) svarer at Regjeringen ikke forstår utfordringene til små og mellomstore bedrifter. Kun 1 av 10 bedrifter svarer at de forstår (9%).

Aldri noensinne har fremtidsutsiktene vært verre for småbedrifter enn akkurat nå, og statsminister Gahr Støre fra Arbeiderpartiet og finansminister Slagsvold Vedum fra Senterpartiet innfrir ikke.

Fra pandemien startet i mars i fjor for norsk del har ikke sykehuskapasiteten blitt oppgradert. Dette er Erna Solbergs fortjeneste, men Støre har så langt ikke sendt signaler om at han vil øke kapasiteten etter at han tiltrådte som statsminister i oktober.

Støre fikk følgende spørsmål på gårsdagens (mandag 14.12.21) pressekonferanse:

– Støre, du inviterer til å innta et slags evighetsperspektiv på denne pandemien. Da blir spørsmålet: hvor lenge skal vi fortsette – dersom dette viruset fortsetter å mutere, fortsetter å endre seg – hvor lenge skal vi fortsette å stenge pubene hver gang vi passerer 300 innlagte på sykehus?

Jonas Gahr Støre svarte:

– Altså, det er jo et spørsmål som berører, he, he, filosofiske sider, egentlig. Der vi er vant til å kunne regne oss fram til hvordan ting blir, så er dette et område som er åpent og usikkert.

Strømkrisen som dreper Norge

På toppen av pandemien har Støre og Vedum fått strømkrisen, som er en lenge varslet katastrofe for norske husstander og bedrifter.

Det hjelper ikke hvor mange solcellepaneler det bygges, når det ikke er sol. Det hjelper ikke hvor mange tusen vindmøller det settes opp, når det ikke blåser og da er det kun stabil kraft som teller, og det er atomkraft, gasskraft eller vannkraft for norsk del.

Støre og Vedum tar ikke inn over seg at Tyskland går mot en katastrofe energimessig sett, når de faser ut sine siste atomkraftverk neste år. Eksporten dit av norsk strøm vil bli slukt i et stort svart hull sammen med strøm fyrt på kull og gass.

Det er ikke mulig for Norge å fylle det enorme behovet for kraft tyskerne kommer til å ha, eller strømbehovet i England og øvrige EU-land, og det er heller ikke et norsk anliggende å redde disse landene fra å begå energi-selvmordet de lenge har planlagt i lys av «grønt skifte».

Vi har mer enn nok å ta tak i her hjemme på energisiden uten at strømmen skal pumpes ut av Norge, og eksport av strøm må bremses parallelt med at man må tenke helt nytt knyttet til elektrifisering av installasjoner og utvidelse av elbilparken.

Inntil vi har atomkraft og/eller betydelig økt kapasitet på vannkraftsiden eller egne gasskraftverk, så kan ikke strømkundene belastes ytterligere.

Folk vil fryse ihjel i Norge, om vi gjør som i Tyskland, der man i august i år måtte koble bort tungindustri og boligområder, da sol- og vindkraft sviktet.

Hvis Støre og Vedum innbiller seg at Norge kan opprettholde tung og strømkrevende industri her i landet med ekstreme strømpriser, da tar de feil. Den type industri vil bli flyttet til Kina, der man har kullkraftverk og bygger atomreaktorer i Gen. 4.

Det er ingen grunn til å ha tillit til Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum, eller de aller fleste andre politiske partier på Stortinget, som f.eks. Høyre, som seiler opp på meningsmålingene, mens Ap og Sp faller.

Høyre er, i likhet med Arbeiderpartiet, et EU-underdanig parti, som ikke primært tenker på nordmenns beste, og følgelig skulle ha vært fjernet fra Stortinget.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan vinne tillit dels ved å øke sykehuskapasiteten betydelig med mer utstyr og flere ansatte (hvis det finnes slike å få tak i) og dels å dempe galskapen rundt det å sette norsk strøm ut i det åpne markedet til høystbydende.

Nå forlanges handling!

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.