Nei til EU tapte saken i Oslo tingrett om hvorvidt Stortinget kunne slutte seg til Acers tredje energipakke med simpelt flertall. Oslo tingrett mente ja. Nei til EU mener det er en så stor suverenitetsavståelse at det krever totredels flertall og to stortingsvalg.

Høyesterett kom i mars frem til at Stortinget godt kan avstå suverenitet bare det skjer stykkevis og delt. EUs nye fordypningsområde begynner på et lavt nivå og fordypes gradvis, slik holder man seg innenfor betingelsen om delvis avståelse. Har man først gått inn på lavt nivå kan man ikke hoppe av. Bordet fanger.

Problematikken er aktuell som aldri før i og med at Norge eksporterer strøm til Tyskland og Nederland. Det gir høye strømpriser hjemme.

Det neste er at EU bestemmer Norges energipolitikk. I praksis og juridisk er vi integrert i EUs infrastruktur.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.