Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil i lovtolkningen, lovanvendelsen og i bevisvurderingen da Acer-søksmålet ble avvist.

I oktober avviste Oslo tingrett Nei til EUs søksmål om grunnlovsmessigheten bak Stortingets Acer-vedtak. Staten fikk medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse.

Nei til EU har nå anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett.

Kjernen i saken er Stortingets vedtak fra våren 2018, om samtykke til at Norge slutter seg til EUs tredje energimarkedspakke.

Nei til EU mener traktaten innebærer en suverenitetsavståelse som etter Grunnloven krever tre firedels flertall i Stortinget.

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂