Nei-leder Kathrine Kleveland (Sp). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Lagmannsretten avviser Nei til EUs søksmål mot staten i forbindelse grunnlovsmessigheten av Stortingets Acer-vedtak.

I oktober i fjor avviste Oslo tingrett Nei til EUs søksmål om grunnlovsmessigheten bak Stortingets Acer-vedtak. Staten fikk medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse.

I november ble det klart at Nei til EU anket kjennelsen til lagmannsretten, men onsdag avviste Borgarting ankesøksmålet av samme grunn som tingretten.

Det var Rett24 som først omtalte saken.

Kjernen i saken er Stortingets vedtak fra våren 2018 om samtykke til at Norge slutter seg til EUs tredje energimarkedspakke. Nei til EU mener at forskriftene som gjennomfører energimarkedspakken er ugyldige, fordi de mener Stortingets vedtak ble gjort i strid med Grunnloven.

Da saken ble behandlet i tingretten, ble Nei til EU dømt til å betale statens saksomkostninger. Lagmannsretten kom til motsatt konklusjon, at Nei til EU ikke skulle dekke disse.

– At staten ikke får dekket saksomkostningene, verken i tingretten eller lagmannsretten, ser vi som en erkjennelse fra retten om at saken reiser prinsipielle spørsmål. Nei til EU ser imidlertid med bekymring på en rettspraksis der den dømmende statsmakt gir den utøvende statsmakt medhold i at en folkelig organisasjon ikke skal få fremme søksmålet sitt mot staten, sier Nei til EU-leder Kathrine Kleveland i en pressemelding.

Nei til EU vurderer nå om de skal anke til Høyesterett.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.