Elektrifiseringen av Sør-Rogaland krever nye kraftlinjer og trafostasjoner for 10 milliarder kroner. «Det grønne skiftet» vil medføre en eksplosiv vekst i strømforbruket.

– Det lyser gult for elektrifiseringen av Rogaland.

Dette sier Håvard Tamburstuen, administrerende direktør i Lnett, til Stavanger Aftenblad. Lnett er Lyses nettselskap.

Tamburstuen har regnet på hvilke konsekvenser det vil ha for strømnettet at fossilbiler skal fases ut fra 2025.

– Det finnes 154.000 fossilbiler i Sør-Rogaland. Hvis alle disse byttes ut med en elbil og settes på lading samtidig, vil det treffe strømnettet «ganske hardt», sier Tamburstuen forsiktig.

Den økte belastningen kan bli på opp mot 500 megawatt, noe som tilsvarer 100.000 boliger. Lnett har totalt 160.000 kunder i sitt nedslagsområde.

I tillegg vil kraftkrevende industri kreve sitt. Hydrogenfabrikker, batterifabrikker, datasenter, elferjer, landstrøm for skip og oppdrettsanlegg har meldt inn planer som krever 1300 megawatt.

Les også: Alt klart for energimangel og utkobling av strømmen

Lnett har ikke den kraften som trengs for å drifte en slik belastning. For å fjerne flaskehalsene i det regionale strømnettet i Sør-Rogaland, kreves det investeringer på 10 milliarder over 10 år. For hele landet er det snakk om investeringer på 60–100 milliarder kroner.

I tillegg må distribusjonsnettet i kommunene bygges ut. Slike utbygginger medfører inngrep i naturen, og naturvernere reagerer på planene.

– Vi kan ikke ofre naturen for å gjennomføre elektrifiseringen. I Norge har vi den kraften vi trenger. Vi vil ikke ha flere kraftledninger, sier Rune Folkvord i Naturvernforbundet.

Siden slike prosjekter gjerne tar 8–10 år å gjennomføre, vil rogalendinger måtte leve med en anstrengt situasjon i årevis.

– Klimaomstillingen vil koste, både i kroner og i båndlegging av arealer, når vi må fram med infrastrukturen, sier Tamburstuen.

En mulig løsning er å spre strømforbruket utover hele døgnet. Men Tamburstuen snakker åpent om utkobling av strømmen.

– Vi kan koble til nye kunder på vilkår av at vi kan koble dem ut når det røyner på som mest. Men uansett er det de fysiske lovene som gjelder. Vi er nødt til å bygge ut nettet hvis samfunnet skal lykkes med elektrifiseringen og det grønne skiftet.

Stavanger Aftenblad

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.