Dommedagsprofetiene basert på klimaprognoser har skapt en egen sjanger av katastrofefilmer, her fra «The day after tomorrow» (2004). Stillbilde: YouTube.

Har hele den vestlige verden tatt for mye Møllers tran? Har vi laget et enormt ekkokammer? Er vi i ferd med å hjernevaske hverandre?

Barn helt ned i barneskolealder blir fortalt at vi har en klimakrise og at konsekvensene blir forferdelige hvis vi ikke alle gjør noe med det – altså spiser mindre kjøtt, flyr mindre, betaler CO2-skatt osv. Disse barna blir igjen sinte på de voksne fordi de ikke gjør mer for klimaet. Og alle blir til slutt enige om at vi har en klimakrise. Dette er verdens største og farligste ekkokammer.

Kan det være lov å stoppe opp litt og stille noen spørsmål som blant annet pressen unnlater å stille?

Manglende beregningsgrunnlag

FNs klimapanel (IPCC) opererer med svært nøyaktige tall for hvor mye global oppvarming vi kan tåle for å unngå en katastrofe. Det opereres med en nøyaktighet helt ned til en tiendedels grad Celsius. De har også regnet ut hvor mye vi totalt må kutte av klimagasser (hvorav CO2 utgjør størstedelen) og når disse kuttene må skje for å holde oppvarmingen under 1,5 grader.

For å kunne regne ut dette, må man nødvendigvis vite hvor mye oppvarming naturen selv står for og hvor mye vi mennesker står for. Dette vil da kunne representeres som f.eks. 60 % naturlig oppvarming og 40 % menneskeskapt oppvarming. Dette forholdet er aldri blitt belyst. Er ikke dette forholdet interessant for journalister som er opptatt av klima og global oppvarming?

Enda mer interessant burde det være hvordan klimapanelet kan operere med så nøyaktige prognoser for temperaturen når den viktigste plattformen for utregningen mangler. Å vise til klimamodeller som plattform, er ikke lenger troverdig, siden fakta viser at disse har gitt feil spådommer etter 30 års bruk.

Det vitenskapelige prinsipp

En annen ting man kan komme i stuss over, er utsagnet om at klimavitenskapen er avgjort og at det ikke er nødvendig å tvile lenger.

Det vitenskapelige prinsipp skal sikre oss fremskritt og økende kunnskap. Rådende vitenskap er dermed aldri avgjort. Det skal hele tiden rettes et kritisk søkelys på det som er dagens «sannhet» for om mulig å oppdage store eller små feil. Tydeligst kommer behovet for dette prinsippet frem i legevitenskapen, men det gjelder selvsagt på alle områder, også i klimavitenskapen.

Også konsensusbegrepet som brukes i klimapåstander burde få hårene til å reise seg hos alle som har forstått hva vitenskap dreier seg om. Det merkelige er at ingen i pressen synes dette er uhørt eller ødeleggende. Tvert imot virker det som pressen også støtter denne feilaktige oppfatningen av at konsensuspåstanden er med på å legitimere klimavitenskapen.

Kina og India

Mens de fleste ledere har tatt privat-jetene sine til Glasgow for å ta seg en hønelur mellom middagsslagene, har lederne for Kina og India valgt å holde seg hjemme. Denne delen av verden har mange mennesker, og i tillegg mange smarte mennesker. De ser ikke behovet for å melde seg på klimakrisekjøret. I Paris-avtalen har Kina tvert imot lovet å ØKE sine utslipp med 450 % fra 1990-nivå frem mot 2030. India har lovet å øke sine utslipp med 495 %.

Det er verdt å merke seg at mange smarte mennesker går i motsatt retning av vårt vestlige ekkokammer. Hva er det vi vet som Kina ikke vet? Eller et mer relevant spørsmål er muligens: Hva er det Kina vet som ikke vi vet?

Falsifiserte konsekvenser

Hvorfor får politikere og klimaforskere lov til å konkludere med at alle mulige slags naturfenomener er forårsaket av klimaforandringer? Som igjen er forårsaket av 0,8 grader Celsius varmere klima enn i førindustriell tid? Som igjen er forårsaket av for mye CO2 i atmosfæren? Som igjen er forårsaket av menneskelig aktivitet?

Hvorfor aksepterer nesten alle at det gjøres en tilfeldig årsak–konsekvens-sammenheng i hele fire steg for å komme frem til den ønskede klimapåstand? Dette er så lite vitenskapelig at det nærmer seg det komiske.

Det er ingen synlig klimakatastrofe noe sted på jorden. Havet stiger jevnt med 2–3 mm i året, som det har gjort i hundrevis av år. Den totale ismengden på landjorden er konstant. Isbjørnene lever i beste velgående. Great Barrier Reef er i utmerket stand. Det er langt færre værrelaterte dødsfall nå enn for 100 år siden, til tross for en økende befolkning. Det er ikke flere tornadoer eller sterkere uvær nå enn tidligere.

Kilde: Kartverket.

Fakta trumfer klimaspådommer

NRK har laget en klimaside hvor de forteller oss hvordan klimaet vil bli i din kommune mot århundreskiftet. Jeg sjekket Nesodden, som er min kommune. Der får jeg vite at hvis vi er middels flinke til å kutte utslipp, har forskerne funnet ut at havnivået vil øke med 1 cm. Men for å være på den sikre siden, må jeg ta høyde for en økning på 47 cm, ifølge myndighetene. Hvordan kom myndighetene frem til at jeg må gange varslet havnivåstigning med 47 for å være sikker? Og hvem er myndighetene?

Skjermdump: NRK.

Det viktigste spørsmålet er allikevel: Hva slags faktagrunnlag har NRK for å komme med slike påstander? Den viktigste faktaleverandøren for havnivået i Norge, er Kartverket. Ifølge deres prognoser vil havnivået synke med 8 cm rundt Nesodden de neste 100 årene. Da er økende volum pga. økende havtemperatur tatt med i beregningen.

Også landheving er med i regnestykket. Slike fakta er det enkelt å finne ut av for hvem som helst. Så hvordan kan NRK ta så feil? Er det ikke prioritet nummer én for en nyhetsredaksjon å være sannferdig og etterrettelig?

Falsk alarm

Er vi virkelig villige til å bruke tusenvis av milliarder kroner på noe som er så usikkert og med så liten vitenskapelig basis for våre beslutninger? Er vi villige til å skremme små barn med en klimakatastrofe kanskje helt unødvendig? Er vi villige til å neglisjere utslipp av giftstoffer og annen forurensing fordi vi er så fokusert på CO2?

Skal vi i stedet ta et skritt tilbake og erkjenne at vi fortsatt har naturlige klimaforandringer? Og at vi fortsatt har naturkatastrofer? Kan vi slutte å skylde på klimaforandringer og ta ansvar isteden?

Ta heller ansvar for at vi har trygge hus, veier, infrastruktur osv. som tar høyde for naturens krefter. Og aller viktigst: La oss slutte å skremme små barn unødvendig.

 

Kjøp Kents bok her!

 

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.