Et amerikansk militærtribunal bestående av åtte offiserer dømte sist uke Guantanamo-fangen Majid Khan (41) til 26 års fengsel for «terror og krigsforbrytelser». Nå har syv av dem skrevet et brev der de ber om at Majid blir benådet.

Offiserene mener mishandlingen Khan ble utsatt for, krever det.

Han fikk lov å fortelle sin historie etter å ha lovet ikke å avdekke klassifisert informasjon, og han beskrev i en 39 sider lang erklæring hvordan han ble voldtatt, slått og utsatt for vanntortur i Pakistan, Afghanistan og et tredje land.

«Khan ble utsatt for fysisk og psykisk mishandling langt utenfor godkjente utvidede avhørsteknikker, og mishandlingen var ikke til noen etterretningsnytte for amerikanske interesser», skriver de sju offiserene fra hæren, marinen og marinekorpset.

De ekstraordinære forhørsteknikkene al-Qaida-mistenkte ble utsatt for, er veldokumenterte. Det nye er at et flertall i tribunalet som dømte ham skyldig, mener han bør benådes pga. teknikkene. Da settes moral og skyld over nasjonale sikkerhetsinteresser. Offiserene tror på at Majid er blitt en bedre person:

De skriver videre at Khan som ung var et utsatt mål for ekstremistisk rekruttering, og at han nå, 41 år gammel, angrer og ikke utgjør noen trussel.

Men Majid tok videregående i USA. Likevel lot han seg rekruttere. Det tyder på en indre drive.

Khan vokste opp i Pakistan og kom til USA som 16-åring, der han gjorde ferdig videregående i Baltimore på 90-tallet før han dro tilbake til Pakistan og ble rekruttert av al-Qaida.

– Jeg er ikke lenger den unge, lett påvirkelige ungdommen som jeg var for 20 år siden. Jeg avviser al-Qaida, jeg avviser terrorisme, sa han under rettssaken.

De syv offiserene tror på Khan, samtidig som de sier at han begikk alvorlige forbrytelser.

«Khan begikk alvorlige forbrytelser mot USA og allierte land. Han har sagt seg skyldig og tatt ansvar for sine handlinger. Han har videre beklaget effekten av handlingene på ofrene og deres familier», skriver de.

Det som hører hjemme i en slik historie, er alle de tidligere Guantanamo-fangene som har vendt tilbake til slagmarken. Tre av Talibans toppledelse er tidligere Guantanamo-fanger. De beklaget sikkert også hva de hadde gjort og lovte bot og bedring.

Hjemlige terrorister

At syv medlemmer av et tribunal går i forbønn for terroristen de nettopp dømte, er uttrykk for at Biden-regimet har svingt over på terroristenes side. Sympatien ligger hos «de andre» og ikke sine egne. Det er disse som nå er fienden.

Departent of Homeland Security, Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet stigmatiserer kritikere som fiender og terrorister. Da oberstløytnant Stuart Scheller la ut en video der han ba ledelsen ta ansvaret for de 13 drepte i Kabul, ble han prompte kastet i kakebu og truet med avskjed i unåde. Kun massive reaksjoner tvang ledelsen på retrett.

Willow Brown (L), Hannah MacDonald (C), and Nickaylah Sampson (R)

Nå er det vaksinetvangen som brukes som politisk slagvåpen. Tre kvinnelige kadetter ved West Point forteller om hvordan de trakasseres av ledelsen for ikke å ville ta vaksinen. Det er ikke bare mobbing, det er sadisme.

Kvinnene tvinges til å bo med mennene. De blir hele tiden hundset av lærerne fordi de er uvaksinerte. De tas av sportsteam, men spiser likevel med kolleger, hvilket gjør eksklusjonen meningsløs.

  • Visibly cast as the “other” when the vaccinated were allowed to go without masks but the unvaccinated were forced to publicly identify our medical status by wearing masks.
  • Ostracized and mocked, endured rude comments, pointing, and laughing for being in the “dirty” platoon (a platoon of only unvaccinated/masked cadets) during training. Officers told trainees to stay away from us.

Den andre

Biden-regimet spiller på akkurat de mekanismene de beskylder motparten for å bruke: å inndele menneskene i rene og urene. Dette har tatt helt av etter covid. Det var vanskelig å beskylde folk for å være smittet, men nå kan man skille dem ut hvis de ikke vil ta vaksinen.

Behandlingen kadettene får, viser at dette ikke handler om helse, men om utpeking av en fiende som kan elimineres. Sosial, faglig utstøtelse er alvorlig når det er landets myndigheter som står bak.

Det var slik Tyskland gikk etter jødene, og det begynte faktisk før Hitler kom til makten.

Hvordan er det mulig at USA kunne utvikle en politisk ideologi som minner om de verste i det tyvende århundre?

Ett er sikkert: Dette er slutten på USA som den frie verdens leder.

 

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.