Svenskt Näringsliv la nylig fram beregninger som viser at 1,3 millioner svensker ikke kan forsørge seg selv gjennom eget arbeid. Men tallene kan være mye høyere enn det.

Den økende ekskluderingen er Sveriges største langsiktige økonomiske og sosiale problem, ifølge organisasjonen Svenskt Näringsliv. Ifølge deres beregninger er det i dag 1,3 millioner svensker i arbeidsfør alder som ikke forsørger seg selv gjennom eget arbeid.

Men i et intervju med Tidningen Näringsliv sier professor Johan Eklund at tallet faktisk er betydelig høyere – ifølge Eklund er det i overkant av 1,8 millioner svensker som ikke forsørger seg selv.

Professor Johan Eklund, som er administrerende direktør i Entreprenörskapsforum, er enig i at graden av selvforsyning er et stort samfunnsproblem.

– I slutändan handlar det om välfärdsstatens hållbarhet. Har vi för få som är självförsörjande kommer de att leva på inkomster som andra genererar, sier han.

Fire av ti forsørger seg selv

Beregningene er basert på en modell som ble utviklet i forkant av Entreprenörskapsforums rapport «När blir utrikes födda självförsörjande?», presentert i 2020. Entreprenörskapsforum mente at den offisielle arbeidsmarkedsstatistikken ofte var misvisende, da den kun fokuserte på hvor mange som var sysselsatt og ikke tok hensyn til graden av selvforsyning.

Definisjonen av selvforsørgelse betyr at en person anses som selvforsørget når han eller hun enten har en lønn på minst 15.500 SEK i måneden før skatt eller er selvstendig næringsdrivende. Ifølge denne definisjonen er det kun fire millioner svensker som anses å være helt selvforsynt. I praksis betyr det at fire av landets ti millioner innbyggere forsørger seg selv og resten av samfunnet, ifølge Svensk Näringsliv.

Beregningene viste også at mellom 1,3 og 1,8 millioner svensker mellom 20 og 64 år ikke forsørger seg selv gjennom eget arbeid. De ulike tallene avhenger av om man inkluderer de 500.000 studentene som forsørger seg selv gjennom studiestipend eller ikke. Johan Eklund mener et mål på selvforsyning må omfatte alle som ikke kan forsørge seg selv, noe studenter med studiestøtte ikke gjør.

Må være lønnsomt å jobbe

De politiske reformene som Svensk Näringsliv foreslår, handler om å styrke viljen til å jobbe, ansette og lære opp flere til jobb. Johan Eklund legger til at det trengs et selvforsyningsmål for den økonomiske politikken.

– Det måste löna sig att arbeta. Därför bör det skapas ett respektavstånd mellan lön och bidrag. Det är inte hållbart att så många individer lever på andra. Titta bara på vårt pensionssystem som av allt att döma kommer belastas hårt framgent just för att alldeles för många inte är ekonomiskt produktiva i samhället. Om självförsörjningsgraden fortsätter att falla hotas på sikt den svenska välfärdsmodellen, sier Johan Eklund.

 

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.