Helsevesenet plikter å beskytte pasienter og ansatte mot smittefare, fremhever Helsedirektoratet. Er det nødvendig, kan uvaksinert personell bli omplassert.

Dette tikket inn på en NTB-melding nå nettopp. Helsedirektoratet mener at uvaksinerte utgjør en fare for pasientene.

I Norge har myndighetene opptrådt relativt edruelig i forhold til pandemien. Vi har (utenfor Oslo) ikke blitt utsatt for massesuggesjon og massivt gruppepress. I Stavanger har man kunnet leve tilnærmet som normalt hvis man ikke er blant de selvstendig næringsdrivende som har blitt rammet aller hardest.

Les også: En liten tur ut av isolasjonen førte til møter med desperate mennesker

Er dette nye signaler fra våre myndigheter? Savner de allerede makten og innflytelsen? Er inspirasjonen fra Biden-regimet for påtrengende?

Brevet er sendt ut til kommunene, statsforvalterne og regionale helseforetak for å klargjøre arbeidsgivers ansvar og mulighetsrom overfor ansatte som ikke ønsker å la seg vaksinere.

– Det kan også være anledning til å pålegge uvaksinerte arbeidstakere forsterkede tiltak som for eksempel ekstra smittevernutstyr ved nærkontakt med sårbare pasienter dersom det anses nødvendig, heter det i brevet.

De ansatte som ikke ønsker å oppgi vaksinasjonsstatus, må anses som uvaksinerte, sies det. Men vaksinering er fortsatt frivillig.

– Det betyr likevel ikke at det er akseptabelt å utsette pasienter og andre for smitterisiko på jobben.

Selv i en nyhetsartikkel kan man stille spørsmålet: Hva er det som foregår?

Kjøp «Den ulykkelige identiteten» av Alain Finkielkraut fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.