For et drøyt år siden ble det avslørt at Sverige har forbedret svenske elever resultater på PISA-studien ved å forhindre nyankomne elever helt fra å delta. Nå ser Sverige ut til å ha gjort det samme i en annen internasjonal studie av elevers faglige nivå.

Mer enn en tredjedel av alle utenlandsfødte elever ble i 2016 ekskludert fra den internasjonale PIRLS-studien, som tar sikte på å måle elevenes kunnskap om leseforståelse i 4. klasse. Ved brudd på regelverket kan resultatet ha blitt betydelig bedre enn det egentlig skulle ha vært.

Det var i fjor Expressen avslørte at en stor andel av innvandrerelevene ble forhindret fra å delta i PISA-studien som ble gjennomført i 2018. Svenskfødte elever med svake kunnskaper i svensk språk hadde også blitt fjernet.

Suksess gjennom regelbrudd
På denne måten hadde Sverige lyktes med å forbedre landets resultater, og det ble sett på som en stor suksess for den svenske skolen. Hvis Sverige hadde fulgt OECDs offisielle forskrifter, ville resultatene ha vært vesentlig dårligere, og landet ville trolig ha vist tilbakegang i alle de tre emnene sammenlignet med forrige test.

PISA er en internasjonal studie utført i land rundt om i verden som måler 15-åringers leseforståelse og kunnskaper i matematikk og naturfag. Testen har blitt utført hvert tredje år siden 2000. Resultatene blir deretter brukt i internasjonale sammenligninger.

Avsløringen fikk stor oppmerksomhet, og da manglene ble avslørt, sa Sveriges utdanningsminister Anna Ekström (S) at landet i stedet måtte stole på andre internasjonale kunnskapsstudier, for eksempel TIMSS og PIRLS, når det gjelder utenlandsfødte elevers resultater.

Skjuler manglene
Men nå har en ny reportasje i Expressen avslørt at det også finnes alvorlige mangler ved PIRLS, den eneste av de to studiene som måler leseforståelse. En tredjedel av de utenlandsfødte elevene mangler i studien, og det har trolig forbedret de gjennomsnittlige resultatene til elevene som deltok.

– Det verkar som att man systematiskt gömmer undan brister i de här studierna och låtsas som att utvecklingen är betydligt bättre än vad den faktiskt är, främst för den här gruppen elever som är födda utomlands, sier Magnus Henrekson, professor i økonomi, til Expressen.

De svakeste deltok ikke
Resultatene i PISA og PIRLS ble fremhevet som bevis på innvandrerelevers suksess i svenske skoler, og de utenlandsfødte elevene var gruppen som forbedret resultatene sine mest mellom PIRLS-studiene som ble utført i 2011 og 2016. Utenlandsfødte elever presterte også bedre enn svenskfødte elever med to utenlandsfødte foreldre. Ifølge Magnus Henrekson tyder det på at de lavest presterende utenlandsfødte elevene ikke deltok.

– Vi saknar mer än en tredjedel av de här eleverna samtidigt som denna grupp plötsligt presterar lika bra som eller bättre än svenskfödda elever med utländska föräldrar. Det finns mycket som talar för att detta inte är ett sammanträffande, att det beror på att en stor del av de svagaste utrikes födda eleverna har varit frånvarande vid provtillfället, sier Henrekson.

Henrekson mener at Skolverkets håndtering av internasjonale studier påvirker utenlandsfødte elever negativt, da den svenske skolen ikke er klar over elevenes mangler, og derfor ikke kan gi dem den støtten de trenger.

Frata myndigheten ansvaret
Fra kompetent hold er det nå reist krav om at Skolverket fratas ansvaret for alle internasjonale kunnskapsmålinger. Undersøkelsene foreslås i stedet utført av for eksempel et universitet som ikke har interesse av resultatet.

Expressen opplyser at de har sendt dokumentasjonen sin til kunnskapsminister Anna Ekström og bedt om et intervju. Kunnskapsministeren har imidlertid nektet å gjøre det, og dessuten nektet å svare på spørsmål via e-post.

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

 

Kjøp «Politisk kitsch» av Alexander Grau her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.