AstraZeneca søker om nødgodkjennelse for covid-medisin hos det amerikanske legemiddeltilsynet FDA. Medisinen kan brukes som et supplement til vaksinen, mener AstraZeneca. Flere vaksineselskaper er i løpet om å utvikle medisin mot Covid-19, og Pfizer er også forespeilet å søke om nødgodkjennelse for sin Covid-19-medisin i disse dager.

Medisinen, som har fått navnet AZD7442, er en «antistoff-cocktail» primært tiltenkt personer med nedsatt immunforsvar. NTB skriver at personer med nedsatt immunforsvar ikke utvikler egne antistoffer ved å ta vaksinen.

Medisinen kan også brukes som et supplement hos vaksinerte, for ekstra god beskyttelse, mener selskapet.

«Ifølge selskapets studier reduseres risikoen for å utvikle alvorlig covid-sykdom med 77 prosent. Mer enn tre firedeler av deltakerne hadde nedsatt immunforsvar, eller var av andre grunner mer utsatt for alvorlige symptomer.

Medisinen er en blanding av to laboratorieframstilte antistoffer. FDA har tidligere godkjent lignende legemidler, men disse blir brukt til behandling av allerede påbegynte sykdomsforløp.

AstraZeneca søker godkjennelse til forebyggende bruk etter at medisinen ikke oppnådde gode nok resultater i en klinisk studie av bruk for pasienter med påbegynt sykdom.

Selskapet sier det er i samtaler om leveranser med USA og andre land verden over.» (NTB)

AstraZeneca er dog ikke alene om å prøve seg på en covid-medisin. Pfizer kunngjorde onsdag 1. september at de i samarbeid med konkurrenten Merck og det sveitsiske legemidlet Roche Holding AG utvikler et oralt antiviralt legemiddel mot Covid-19.

Pfizers medisin, kalt PF-07321332, inneholder lave doser ritonavir, en eldre medisin som er mye brukt i kombinasjonsbehandlinger mot HIV-infeksjon. Medisinen er designet for å blokkere aktiviteten til et nøkkelenzym som er nødvendig for at koronaviruset skal formere seg.

Pfizers medisin er ment til både behandling og forebygging av covid-sykdom.

I dag brukes det intravenøse legemiddel Veklury, kjent generisk som remdesivir, til behandling av Covid-19 i USA – og er den eneste godkjente antivirale behandlingen av covid-sykdom.

Det er store penger å hente på å være først ute med covid-medisin:

«Merck said in June that the U.S. government agreed to pay about $1.2 billion for 1.7 million courses of molnupiravir, if it is proven to work and authorized by regulators. The company said it expected to file for U.S. emergency use authorization of molnupiravir in the second half of 2021 at the earliest», skriver Ruters.

Pfizer forespeilet i juli at de vil søke om nødgodkjenning i fjerde kvartal dersom testingen av PF-07321332 er vellykket.

 

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.