Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Terje Pedersen / NTB.

Mange har ventet lenge på at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skal gjøre noe med  sparkesykkelkaoset. Nå får han huden full for manglende handlekraft.

Striden om utleie av elsparkesykler i byene har tilspisset seg. Det meldes om tilnærmet kaos, økende utrygghet på fortau og gater samt mange stygge personskader.

At situasjonen synes å være ute av kontroll, er ille nok. Mange opplever det som enda verre at ansvarlige myndigheter i samferdselsdepartementet later til å lide av handlingslammelse.

Bortsett fra erklæringer av typen «alle må vise hensyn» osv.», er i praksis intet gjort fra departementets side.

Den øverste ansvarlige her er samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Hans evne til å rydde opp har neppe imponert noen. Mange hadde håpet at Hareide ville ta sin stilling mer alvorlig i en slik sak.

Dagsavisen er ett av flere medier som har tatt opp dette gang på gang, uten at det ser ut til å ha nådd frem hos ministeren og hans stab.

Nå har åpenbart også Dagsavisen fått nok, og på lederplass legges det inn et nytt gir i kritikken av Hareide. Avisen harselerer med at ministerens lagt har frem noen forslag, som først må «utredes» litt mer.

Det Hareide foreslår, er promillegrense, forbud mot å kjøre på fortau, påbud om bruk av hjelm for de yngste og en aldersgrense på 12 år. Dette kommenterer Dagsavisen slik:

Vi vil gratulere Knut Arild Hareide med at han tre uker før valget endelig har våknet, skriver avisen syrlig.

Avisen fortsetter:

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har latt problemene med de meget farlige elektriske kjøretøyene få vokse fra dag til dag. Han kommer altfor seint på banen igjen.

Det spares ikke på kruttet i omtalen av hvordan Hareide og hans departement har fremstått, det brukes uvanlig sterke ord: :

Det er en skam og en skandale at han har latt problemene med disse meget farlige elektriske kjøretøyene få vokse fra dag til dag.

I tre år på rad har de forsøplet landets hovedstad. Skadene med elsparkesyklene har eksplodert. Politiet har bedt om strenge tiltak. Legevakta har flere ganger sagt kraftig fra, skrives det.

Dette er langt fra bare et osloproblem, avisen påpeker at folk i Bergen og Trondheim opplever det samme. Det er også flere enn Knut Arild Hareide som får kjeft:

Nå skal det sies til Hareides forsvar at det ikke var han som introduserte elsparkesyklene, eller ståmopedene som er et bedre navn. Det er tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra FrP som har fått den tvilsomme æren av å være ståmopedenes far.

Det er likevel først og fremst Hareide som refses:

Hareide vil like fullt bli husket for at han ikke klarte å rydde opp i elendigheten.

Men vi blir ikke kvitt elendigheten før en ny lov- og forskriftsendring er på plass etter ny høringsrunde. Det skjer først i løpet av våren neste år, skrives det.

Hele regjeringen har et ansvar for denne mislykkede håndteringen, mener Dagsavisen:

Regjeringen fortjener sterk kritikk for at den ikke grep inn da problemene meldte seg for fullt. En regjerings første plikt er å verne om befolkningens interesser.

Få vil mene at dette er et spørsmål som avgjør et valg.

Men den føyer seg antagelig inn i rekken av saker som IKKE hjelper nåværende regjering til økt popularitet. Det kunne enkelt vært motsatt, men Erna Solberg utpekte en samferdselsminister som ikke synes voksen for oppgaven.

Les også:

Sparkesykkel­kaoset i ferd med å bli en skandale for samferdsels­minister Hareide

Nå er den her! Årets boknyhet, forhåndsbestill i dag:

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Husk å støtte Document:

Bli medlem, og få tilgang til alt vårt stoff straks det publiseres:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.