Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).  

Elsparkesyklene skaper økende utrygghet, kaos og ulykker. Mange lurer på hva samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) driver med for tiden. Hvorfor gjør han ikke noe med dette?

Utleien av elektriske sparkesykler har tatt helt av i en rekke byer. Men samtidig vokser irritasjonen, frustrasjonen, frykten og sinnet mot disse kjøretøyene nærmest fra dag til dag.

Ikke bare hensettes syklene «overalt» og er i veien for alt og alle. For blinde og svaksynte er de et mareritt. Kjøretøyene utgjør også en eksplosivt økende trafikkfare, ikke minst for fotgjengere og for «normale» syklister.

Elsparkesykler er strødd rundt omkring i bybildet, og ulykkestallene øker. Foto: Ørn E. Borgen / NTB. Elsparkesyklene suser i stor fart på kryss og tvers av gater, fortau, veikryss og fotgjengerfelt. Brukerne er ofte mindreårige, og det er gjerne mer enn én på en sykkel. Promillekjøring er utbredt.

Respekten for trafikkregler synes minimal, det «gis blaffen» i det meste, bare man selv kommer seg raskt frem. Daglig oppstår påkjørsler og kollisjoner, og akuttmottakene merker stor pågang av skadede. Ofte er det alvorlige skader. Situasjonen virker å være ute av kontroll.

Stadig flere spør seg: Når skal myndighetene ta dette på alvor? Hvorfor er Samferdselsdepartementet så øredøvende taust og påfallende passivt? Hvor er den styringsevnen man venter seg av våre politikere?

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har til tross for mange henvendelser ennå ikke maktet å ta tak i saken, og mange er lite imponert over hans evne til handling.

Så langt har hans bidrag vært kraftløse formaninger av typen «alle må vise hensyn» osv. For hver dag som går uten at det tas tak, fremstår Hareide mer og mer styringsudyktig.

Det kan faktisk virke som om den ansvarlige minister ikke forstår noe av det som foregår og hva problemet består i. Selv er han trolig aldri ute og går i de gater og på de fortau der mennesker nå daglig skremmes, trues og kjøres ned av elsparkesyklister.

Dagsavisen er blant mange medier og andre som innstendig ber samferdselsmyndighetene våkne og gjenopprette tryggheten på veier, gater og fortau, gangbroer, plasser, parker og alle andre steder der det er blitt farlig å ferdes.

Reglene er ikke strenge nok, og politiet håndhever ikke det eksisterende regelverket. Sparkesykkelkaoset i Oslo fortsetter, skriver avisen i en lederartikkel.

Dagavisen beretter om mange ulykker med slike sykler, og skriver at bare den første helgen i juni ble 54 mennesker i Oslo skadet på eller av elsparkesykler. Helgen etter var tallet 51. Det er et store tall.

Det regelverket som finnes, håndheves ikke, skriver avisen.

Politiet opplyser at de ennå ikke har bøtelagt en eneste bruker etter innskjerpingen av regelverket – til tross for at forbipasseringer i hastighet over (tillatte) 6 kilometer i timen og sparkesykler med en eller flere passasjerer er et daglig syn.

Avisen forsetter:

Innstrammingen av de nasjonale reglene er i alle tilfeller for milde. Selskapene som driver utleie av elsparkesykler stritter imot, og har oppfordret sine brukere til å levere høringsuttalelser mot forslaget. I mellomtiden bare fortsetter kaoset.

Men det vi virkelig trenger, er en klassifisering av elsparkesykler som motorvogn, mener Dagsavisen.

Men siden både samferdselsministeren og de fleste rikspolitikere virker å være uinteressert, ber Dagsavisen om at enkelte kommuner kan gripe tak i dette på egen hånd:

Nå venter vi på saksgangen i Oslo kommune, og håper lokale myndigheter får til det våre nasjonale politikere ikke har klart: En skikkelig regulering av disse kjøretøyene. Samtidig pågår årets sesong for fullt. Vi venter med gru på hva vi har i vente.

Sjelden har politisk ansvarsfraskrivelse og manglende handlekraft vært så synlig som i denne saken. Det er en interessant opptakt til et stortingsvalg.

Bøker vel verdt å lese i sommer: 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!