Elsparkesyklene regjerer i Oslo og andre norske byer. Det er ikke uproblematisk. Foto: Geir Olsen / NTB.

Over halvparten av personer på elsparkesykler som ble testet i Oslo natt til søndag, hadde over 0,4 i promille. Den høyeste målte verdien var 1,7.

NTB melder om denne testen, som ble foretatt av utleieselskapet Voi, der testene var frivillige.

– Vi har en ryddepatrulje, og da var det også på tide med en promillepatrulje. Patruljen vil operere på nattetid i utelivsområdene der det med stor sannsynlighet er fulle folk. Og fulle folk, det var det, sier Voi-sjef Christina Moe Gjerde til Avisa Oslo.

Selskapet hadde åtte personer ute i Oslos gater mellom klokken 22 og 01. De stoppet folk på elsparkesykler, testet promillen og informerte om lovverket.

– De aller fleste satte pris på initiativet, og det er noen som faktisk ikke er klar over at det eksisterer en lov som forbyr fyllekjøring på elsparkesykkel, sier Gjerde.

Til NTB sier hun at de etterlyser mer politikontroll på eksisterende regelverk.

– Fyllekjøring på elsparkesykkel er et kunnskaps- og holdningsproblem. Noen er ikke klar over regelverket, andre velger å kjøre ruspåvirket selv om de vet at loven brytes. Manglende kontroll er en stilltiende aksept for at fyllekjøring på elsparkesykkel er greit, sier Moe Gjerde.

Elsparkesyklene i Oslo og andre byer er stadig mer omstridte, og vekker både bekymring og sinne i befolkningen.

Det rapporteres om store problemer med sykler hensatt og henslengt nær sagt «overalt».

For mange er det enda mer alarmerende at disse syklene utgjør en økende trussel i trafikken, både for syklistene selv og for andre, ikke minst fotgjengere. Det kjøres i høy fart på fortauer, på kryss og tvers av gater og på rødt lys.

En slik elektrisk sparkesykkel er en relativt tung og farlig gjenstand, og kan forårsake alvorlige skader ved påkjørsler.

Mange av førerne er mindreårige, ofte ned i 8–10 års alder, og det er ikke uvanlig med flere enn én person per sykkel.

Politiet og Trygg Trafikk krever nå strengere regler for disse syklene, for å redusere alle skadene som nå oppstår.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har til tross for mange henvendelser ennå ikke klart å gjøre noe som virkelig løser de nevnte problemer, og mange er lite imponerte over hans handlekraft i denne saken.

Det viser seg at regler og formaninger i liten grad håndheves av politiet. Den jobben er ofte vanskelig, da det til dels er mindreårige som står for mye av den farligste adferden.

– Vi tar grep for regulering og orden, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til VG tidligere i år.

Disse grepene har til nå vært svært lite synlige.

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!