Kapitalisme kan ikke stemme overens med kristne verdier, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Han håper derfor å skape en allianse mellom Rødt og kristne, i felles kamp mot pengemakten.

Moxnes sier til Vårt Land at han bekymrer seg for den økende nyliberalistiske trenden som brer seg over landet. Han mener Rødt er et parti som gir stor plass til kristne verdier.

– Kristne og humanistiske verdier som nestekjærlighet er noe som har stor plass hos oss. Vi vil gjøre døra høy og porten vid, som de sier. Kristne som synes det er viktig med rettferdighet og mindre forskjeller blant folk, tror jeg har et godt valg i Rødt.

I 2020 fremmet fire medlemmer i Rød Ungdom lignende tanker i et debattinnlegg i Vårt Land.

– Verken KrF eller andre partier som støtter kapitalismen gjør det som trengs for å bekjempe fattigdom. Derfor bør kristne stemme Rødt.

Moxnes stemmer i. Rødts politikk og kristne verdier er som hånd og hanske:

– Jeg tror kristne som vektlegger viktigheten av rettferdighet, mindre forskjeller og klimakamp vil ha et godt valg i Rødt. Men det må sies – kristne er jo like forskjellige som andre grupper i samfunnet.

Rødt har en oppfatning om kapitalisme som om det dreier seg om et nullsumspill. De virker ute av stand til å forstå at investeringer og kapital i arbeid også skaper arbeidsplasser og merverdi.

 – Millioner av mennesker lever i bunnløs fattigdom, mens noen få velter seg i en grotesk rikdom der de får alt de peker på mens de gjemmer vekk pengene sine i skatteparadiser. Jeg har vanskelig for å se at et slikt system kan forenes med de kristne verdiene om rettferd og nestekjærlighet.

Også  Mímir Kristjánsson mener de kristne verdiene trues fra høyresiden. Han bruker søndagsåpne butikker som et eksempel.

Pengeliberalismen truer også de kristne verdiene. «Du skal holde hviledagen hellig», lyder et av Bibelens ti bud. Men fordi handelsstanden vil at vi skal danse rundt gullkalven alle de sju dagene i uka, er vår felles hviledag for lengst uthulet til det ugjenkjennelige.

Felles hviledag? Har ikke Kristjánsson hørt om politi, forsvar, sykehus, bussjåfører, sykepleiere, servitører, tollere, konduktører, lokførere, industriarbeidere i skift og en hel rekke andre arbeidsgrupper som jobber i helgene?

Fortsetter nedenfor

Moxnes drømmer videre.

– Mitt drømmeland ville nok vært et sted med mindre forskjeller mellom fattig og rik. Det er helt grotesk at vi på den ene siden har milliardærer, samtidig som hvert tredje barn i Gamle Oslo vokser opp i fattigdom. Slik skal det ikke være.

For det første: Ulikhetene og barnefattigdommen skyldes i stor grad importen av en ny underklasse gjennom masseinnvandring i mange år, en innvandring som Rødt ønsker å øke.

For det andre: Kommunismen har ikke akkurat en god CV når det gjelder kampen mot fattigdom og ulikhet. Det siste groteske eksemplet er Venezuela. Til tross for verdens største oljereserver er kollapsen i landet så komplett at sultne barn allerede for noen år siden jaktet på rotter i gatene.

For det tredje: Rødt vil stanse all oljeleting og trappe ned olje- og gassnæringen. Hvordan skal de skaffe midler til alle sine reformer? En stat kan tross alt ikke subsidiere seg selv.

Idéen er som alltid å skattlegge de rike hardt. Men rike mennesker slipper alltid unna, de flytter enkelt verdiene sine vekk fra grådige myndigheter. Dermed er det vanlige arbeidstagere, de som ikke kan flytte på seg, som må betale regningen.

Samtidig vil en slik politikk føre til mindre vilje til å investere i Norge, noe som vil redusere antall arbeidsplasser. Hvilke investorer vil sette pengene sine i risikable prosjekter i fantasinæringen «grønn industri», hvis man vet at enhver suksess vil belønnes ved at gevinsten forsvinner i skatt?

Så legger man til en stabil og høy innvandring som vil føre til press på boligmarkedet, økte sosiale utgifter og kamp om de få jobbene som finnes for ufaglærte. Lønningene vil naturlig nok presses ned. Kroneverdien vil stupe, og de som har verdiene sine i fast eiendom vil få sine formuer halvert på kort tid.

Prisstigning følger helt naturlig av nedgang i kroneverdien, siden Norge importerer mye varer fra utlandet. Eksporten skal jo avskaffes (olje og gass står for en svært stor del av det vi eksporterer). Vanlige arbeidstagere vil få mindre for de pengene vi har igjen etter å ha foret Staten med de økte skattene.

Hardt arbeid vil ikke lenger hjelpe. Den protestantiske etikk blir meningsløst i et kommunistisk samfunn.

Rødt vil nok lykkes i å skaffe noen stemmer i dagens woke-kirke. Men at så mange kommunister fra Rødt hevder å vite hva Jesus ville foretrukket i politikken, sier litt om hvor ufattelig skråsikre de er på sitt partis vegne.

De hevder å ha Gud på sin side. Det er en arroganse som nærmer seg det kvalmende.

Vårt Land: Ser kristne som allianse mot pengemakt

Kjøp Thomas Knarviks bøker her! In His Name har ikke tidligere vært i salg i Norge. Vi har et lite og eksklusivt restopplag. Benytt sjansen!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂