Barnedødeligheten i etiopiske Tigray kan stige dramatisk de kommende måneder, frykter Unicef. 100.000 barn kan bli rammet av livstruende akutt underernæring.

Dette er alarmerende tall, ifølge talsperson Marixie Mercado i FNs barnefond Unicef.

– Tallene tyder på at kvinnene er mer utsatt for komplikasjoner under graviditeten. Det igjen øker risikoen for at kvinner dør under fødsel, i tillegg til at spedbarn med lav fødselsvekt er mer utsatt for sykdom og død, sier Mercado.

De anslåtte tallene om underernæring hos barn bygger på data fra ukentlige målinger utført av Unicef og deres partnere siden konflikten i regionen nord i Etiopia brøt ut for nesten ni måneder siden.

Data er samlet inn fra mer enn 435.000 barn. Anslaget er 2,3 prosent alvorlig akutt underernæring og 15,6 prosent moderat. Når disse tallene overstiger 15 prosent, regnes det som en nødssituasjon.

Svikt

Unicef sier at systemene som skal sørge for livsviktige tjenester som vann, mat og sanitære forhold til folk i Tigray, ikke fungerer, og dette gjør risikoen for sykdomsutbrudd høy.

Verdens helseorganisasjon (WHO) er i tillegg til covid-19 bekymret for malaria, kolera og meslinger i Tigray. Bare 16 av regionens 40 sykehus er i full drift. Lagrene av medisinsk utstyr for vaksinering og operasjoner blir ikke fylt opp.

FN sier også at den humanitære situasjonen i den krigsherjede etiopiske regionen Tigray forverres raskt. Kolonner har problemer med å få kjørt inn svært tiltrengt mat og hjelp til 5,2 millioner mennesker, melder FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA).

Den siste kolonnen på 50 lastebiler kom fram til regionshovedstaden Mekele 12. juli.

– Det trengs mellom 500 og 600 lastebiler med bistand av ulike slag hver uke for å møte behovet, sier OCHA.

Stengte veier og bruer

Alle større veier fra Amhara-regionen er stengt, og ingen bruer er mulig å passere. Også i flyktningleirene med eritreere i Tigray er matforsyningene sjeldne.

Hjelpearbeidere i Tigray og andre deler av Etiopia snakker om katastrofelignende tilstander og føler at de kan bli utsatt for angrep. De blir ofte beskyldt for å holde med den ene eller andre siden i konflikten.

– Vi opplever økende utfordringer for våre humanitære operasjoner, og det hindrer vår mulighet til å redde liv og gi hjelp, advarer OCHA.

I november innledet den etiopiske regjeringen i Addis Abeba en militær offensiv mot Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF), som hadde makten i Tigray. Etter flere års spenning mellom sentralregjeringen og TPLF utviklet kampene seg til en komplisert konflikt, der også nabolandet Eritrea er innblandet.

Krigen har sendt flere hundre tusen mennesker på flukt og ført til store materielle ødeleggelser.

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Kjøp Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.