Både statsråder og departement har hevdet at de ikke har hatt noe skriftlig fra møtet 13. januar, der de øverste sjefene for embetsverket i fire departementer deltok, skriver Bergens Tidende/E24.

Temaet for møtet var de russiske oppkjøpsplanene av motorfabrikken Bergen Engines. Salget ble senere stoppet av myndighetene av sikkerhetsårsaker.

Nå har BT/E24 fått innsyn i et dokument som forteller det som skjedde på møtet i januar. Dokumentet, som er en epost den øverste embetskvinnen i Nærings- og fiskeridepartementet sendte dagen etter møtet, har blitt holdt unna departementets postlister, og ble først journalført etter flere måneder. Eposten gikk til fem personer med ledende stillinger i departementet.

Stortinget i ettertid har etterlyst skriftlig dokumentasjon om møtet i januar. På spørsmål fra BT/E24 om hvorfor departementet ikke informerte Stortinget om notatet svarer de blant annet:

«Dette er et internt notat, og det er ikke vanlig praksis at departementene oversender interne dokumenter til Stortinget. I tråd med gjeldende praksis så er det statsråden som informerer Stortinget, og det ble gjort i forbindelse med høringen 19. april.»

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.