Mark Milley lager en stråmann – presidenten og hans tilhengere er nazister – for å kunne sette forfatningen til side og gripe inn i strid med hva forfatningen sier: Militære har ingenting med å opptre politisk. Forsvarssjefen skal kun rådgi presidenten.

Woke-Demokrater har brukt denne taktikken i lang tid: De fremstiller motstanderne som nazister og det rettferdiggjør at de kan sette innarbeidede regler til side. De skaper en situasjon som rettferdiggjør unntakstilstand.

Det er den politikken Biden har brukt siden han tiltrådte. Det to meter høye gjerdet rundt Capitol Hill og 27.000 utplasserte soldater var en manifestasjon av at landet var i en unntakstilstand og Demokratene hadde skapt en krise som de kunne bruke til å gripe inn og sette demokratiet til side. Det er definisjonen på et kupp.

Begrunnelsen for denne inngripen var demonstrasjonen i Kongressen 6. januar. Nå ser det ut som om FBI infiltrerte aktivistgrupper som OathKeepers og Proud Boys og var blant lederne. Det reiser spørsmålet om FBI ikke bare visste at noe skulle skje, men planla, ledet og fra den annen side, unnlot å innkalle sikkerhetsstyrker. Det er et faktum at Capitol Hill var uforberedt, til tross for at Pentagon hadde tilbudt soldater. Både borgermesteren og Nancy Pelosi avslo tilbudet om soldater fra Nasjonalgarden.

Demokratene kan ha skapt situasjonen de brukte til å rettferdiggjøre en unntakstilstand.