Den afghanske regjeringen vil ikke ta imot borgere som blir utvist fra Norge eller EU-land. I en pressemelding heter det at den nåværende situasjonen i landet ikke er egnet for å ta imot hjemvendte migranter.

Den afghanske regjeringen har offisielt informert vertslandene om å stoppe tvungen retur av utviste afghanske statsborgere EU og andre europeiske land fra 8. juli 2021 og tre måneder fram i tid.

I pressemeldingen lener den afghanske regjeringen seg på avtaler med EU, men også avtaler som involverer Norge og andre land utenfor EU.

«The Government of Afghanistan took this action in relation to the Joint Declaration between Afghanistan and the European Union on Cooperation in the Field of Migration (JDMC), the Joint Declaration with Germany on Cooperation in the Field of Migration, and the bilateral and trilateral Memoranda of Understanding (MoUs) with Sweden, Norway, Finland, and France as well as Denmark, the United Kingdom, Switzerland, and the Netherlands.»

Årsaken til kunngjøringen er den turbulente situasjonen i landet med den eskalerende terroren fra Taliban og en tredje bølge av covid-19, ifølge pressemeldingen.

Regjeringen skriver også at de finner tvangsretur «upassende» og henviser til at landet er i en situasjon der antallet mennesker på flukt internt i landet øker, samt at sikkerhetssituasjonen er tilbake på et nivå som utløste en migrasjonsbølcge fra landet tidligere.

Som Document har skrevet tidligere er migranter Afghanistans mest verdifulle eksportartikkel.

Migranter er en industriell eksportartikkel som sender enorme beløp hjem, enten det er fra trygd, jobb eller kriminalitet i Europa. Hjemlandet hverken kan eller vil ha dem hjem, for hvem vil avvikle en sånn industri frivillig?

 

Migranter er Fattiglands mest verdifulle eksportartikkel

Kjøp Ruud Koopmans bok her!