Kinesiske statsborgere i Afghanistan har blitt oppfordret til å forlate landet så fort som mulig, ifølge statlige medier. Den norske regjeringen vil opprettholde utstasjoneringen av norske bidrag ut året.

Utenriksdepartementet og den kinesiske ambassaden i Kabul kommer med oppfordringen som svar på de mange terrorangrepene i landet, heter det i statseide The Beijing News.

Borgere og organisasjoner i Afghanistan har blitt oppfordret til å styrke kriseberedskapen og forlate landet så fort som mulig om bord på internasjonale flygninger.

Taliban har tatt kontroll over minst 29 nye distrikter i Afghanistan siden USA og Nato innledet sin tilbaketrekning 1. mai. (NTB)

Regjeringen i Norge opplyste så sent som 14. juni, på Nato-toppmøtet i Brussel, at driften av det norske feltsykehuset i Kabul vil bli opprettholdt ut året – det vil si etter at Nato har trukket styrkene sine ut.

– Vi mener at vi fortsatt skal yte våre afghanske partnere hjelp på ulike måter, selv om Natos militære engasjement går mot slutten. Vi har først og fremst sagt at vi ønsker å bidra med hjelp og støtte på den humanitære siden og utviklingssiden. Men vi har også, etter at vi ble spurt om det, sagt ja til å forlenge sanitetsbidraget i en overgangsperiode, sier Solberg til norsk presse i Brussel. (NTB)

Hva som vil skje med de norske spesialstyrkene som driver opptrening av afghanske spesialstyrker, er ennå ikke avklart.

Norske spesialstyrker har siden 2007 trent opp og bygget kompetanse hos afghanske sikkerhetsstyrker i Kabul. Statsminister Solberg sier Norge tar sikte på å kunne fortsette opptreningen av afghanske sikkerhetsstyrker utenfor Afghanistan. (Forsvaret)

Vakuum

Det er ventet at både Russland men særlig også Kina vil innta en mer aktiv politikk i Afghanistan etter at Nato trekker seg ut. Kina er samtidig bekymret for at utviklingen i Afghanistan kan ha negativ innvirkning på situasjonen i Xinjiang-provinsen, som grenser mot Afghanistan.

China has long resented the presence of U.S. and allied forces in Afghanistan, but is equally wary of the country becoming a haven for insurgents that could threaten security in its Xinjiang region, which shares a narrow border with Afghanistan. In recent years, China has increased its engagement not only with Afghanistan and Pakistan but in Central Asia, particularly Tajikistan, with security issues at the forefront. The Chinese government has justified its crackdown on Turkic ethnic groups in Xinjiang, including the Uyghurs, by pointing to the need to prevent terrorism in the region.

Kina har lenge mislikt tilstedeværelsen av amerikanske og allierte styrker i Afghanistan, men er like forsiktige med at landet blir et fristed for opprørere som kan true sikkerheten i Xinjiang-regionen, som deler en smal grense til Afghanistan. De siste årene har Kina økt sitt engasjement ikke bare med Afghanistan og Pakistan, men i Sentral-Asia, spesielt Tadsjikistan, med sikkerhetsspørsmål i spissen. Den kinesiske regjeringen har rettferdiggjort sin aksjon mot tyrkiske etniske grupper i Xinjiang, inkludert uigurene, ved å peke på behovet for å forhindre terrorisme i regionen. (The Diplomat)

Internasjonale observatører spår at Kina vil benytte Shanghai Cooperation Organization til å styrke sine interesser i Afghanistan og regionen.

The most likely regional vehicle for addressing Afghanistan’s security situation is the Shanghai Cooperation Organization (SCO), a security alliance founded by China and Russia.

The 20-year-old bloc includes all of Afghanistan’s neighbors, and experts say it could provide crucial support for China’s interests if dissent within the membership, particularly between Russia and China, does not limit its effectiveness.

Det mest sannsynlige regionale instrumentet for å adressere Afghanistans sikkerhetssituasjon er Shanghai Cooperation Organization (SCO), en sikkerhetsallianse grunnlagt av Kina og Russland. Den 20 år gamle blokken inkluderer alle Afghanistans naboer, og eksperter sier at det kan gi avgjørende støtte for Kinas interesser hvis uenighet i medlemskapet, særlig mellom Russland og Kina, ikke begrenser dets effektivitet. (VOA)

VOA: China’s Plans in Afghanistan Following US Troop Withdrawal