Fra Islamic Cultural Centre i Oslo sentrum. Foto: Bente Haarstad.

Bydelsutvalget i Alna ved Oppvekst- og kulturkomiteen vedtok i møte 1. juni å støtte moskeen Islamic Cultural Centre (ICC) avdeling Alna med kr. 50.000 av frivillighets­midlene. Vedtaket var enstemmig, og til og med FrPs representant stemte for! Pengene skal blant annet gå til «identitets­bygging» og feiring av den pakistanske nasjonaldagen.

Da jeg i bydelsutvalgets møte 17. juni hadde et innlegg der jeg kritiserte denne tildelingen med argumentene nedenfor, mente leder av Oppvekst- og kultur­komiteen (Ap) at det ikke skulle ha vært lov å ha slike innlegg i bydels­utvalget! Dette til tross for at jeg er medlem av bydels­utvalget, og inntil mars i år også var medlem av den aktuelle komiteen. Men leder av bydels­utvalget (Ap) lot meg snakke ferdig.

Problemet med tildelingen er at dette er en moské som pleier tett kontakt med den islamistiske bevegelsen i Pakistan. Dette har blant annet NRK satt fokus på i en reportasje som Anders Magnus laget under karikatur­striden (Dagsrevyen, 18. februar 2006).

ICC har flere ganger invitert lederne for det islamistiske partiet Jamaat-e Islami til Norge. De har også oversatt og utgitt en forkortet utgave av koran­kommentaren til partiets grunnlegger, Abul Ala Mawdudi (1903–1979), og utplassert denne på skole­biblioteker i Groruddalen. Mawdudi (eller Maududi som navnet også skrives) er kjent som en sentral skikkelse i den islamistiske bevegelsen internasjonalt.

Bevegelsens visjon er som kjent opprettelsen av islamske stater der sharialovene skal gjelde, og der ikke-muslimer blir nedgradert til annenrangs borgere med ekstra skattlegging (jizya) og innskrenkede rettigheter. Ifølge Mawdudi kan de ikke ha høye posisjoner i staten.

T.v.: Plakat som viser Abul Ala Mawdudi og et utvalg av bøkene hans, blant annet korankommentaren «Tafhim ul Quran» i seks bind, i Jamaat-e-Islamis bokhandel i Lahore. T.h.: Omslaget på Abul Ala Mawdudis bok om jihad i islam. Foto: Anne-Liv Gamlem.

Jeg har selv lest Mawdudis skrifter på urdu i forbindelse med en masteroppgave om ham, og vært i Pakistan og intervjuet medlemmer av Mawdudi-familien. En av sønnene hans mente endatil at farens ideologi hadde bidratt til å ødelegge Pakistan. Han kunne imidlertid ikke gå offentlig ut med sine synspunkter av frykt for sitt eget og barnas liv.

Den islamistiske bevegelsen står for en ideologi som er stikk i strid med menneske­rettig­hetene og andre vestlige verdier. Dette gjelder særlig ytringsfrihet, frihet til å skifte religion og ideen om like rettigheter og muligheter for alle innbyggere uavhengig av religiøs tilhørighet.

I Pakistan har islamistene fått gjennomslag for de såkalte blasfemi­lovene, som innebærer dødsstraff for å fornærme Muhammed og livsvarig fengsel for å krenke Koranen. Mawdudi forfekter dessuten dødsstraff for frafall fra islam, hvilket er det tradisjonelle synet. Noe av det han skriver, kan også oppfattes dit hen at det er greit å drepe muslimer som motsetter seg den islamske revolusjonen. Det var Mawdudis egen sønn som viste meg dette avsnittet i farens bok om jihad i islam.

Konklusjonen på alt dette blir derfor at Islamic Cultural Centre fremmer tankegods som ikke er forenlig med norske verdier. De fortjener ikke noen form for offentlig støtte, og burde ha fått avslag på søknad om frivillighets­midler. Og feiring av andre lands nasjonaldager bør de klare å finansiere selv.

 

Anne-Liv Gamlem ble innvalgt i bydelsutvalget i Alna for FrP, men er nå uavhengig.

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂