I operaen Fidelio møtes to kvinner, og de fører på ulikt vis handlingen fremover. De er ulike som mennesker, stammer fra ulike sosiale miljøer og går ulike skjebner i møte. Her skal hovedvekten for en gangs skyld legges på dem, selv om operaen først og fremst er en fortelling om ekteskapelig kjærlighet. For øvrig er den mer enn det. Den er en historie som hyller den franske revolusjonens idealer om frihet, likhet og brorskap. Den er skildring av det godes seier over det onde. Den er en påstand om at det lønner seg å trosse tyranni og vilkårlig maktbruk, at det nytter å kjempe for friheten. Den er en formidling av komponistens egne personlige verdier, hans egne moralske og politiske synspunkter.

Operaen har en lang og innfløkt tilblivelseshistorie. I den siste og gjeldende versjonen fra 1814 er det fire tekstlige bidragsytere. En libretto av den franske forfatteren Jean-Nicolas Bouilly (1763–1842) er etter hvert blitt bearbeidet for Ludwig van Beethoven (1770-1827) av Joseph Sonnleithner (1766–1835), Stephan von Breuning og Georg Friedrich Treitschke (1776–1842).

Det har ikke lykkes meg å finne ut hvem som har æren for sangtekstene nedenfor. Jeg bruker i hovedsak tekstutformingen fra Edition Simrock 1847. Oversettelsene er lagt nært til den tyske teksten, og godt norsk språk er ikke prioritert. Noen lange verselinjer er av plasshensyn delt i to. Kommentarer er velkomne!

Handlingen finner sted i et statsfengsel i Spania på 1600-tallet. Dit er hovedpersonen, adelsdamen Leonore, kommet for å finne og redde ektemannen sin, don Florestan. Han hadde kjempet for sannhetens sak og var blitt urettmessig arrestert av fengselsguvernøren don Pizarro. Leonore har kledd seg ut som en ung mann, tatt navnet Fidelio og fått arbeid hos fangevokteren Rocco. Hun gjør et godt inntrykk på ham og datteren hans, Marzelline. Marzelline forelsker seg i Fidelio, og Rocco ønsker et ekteskap mellom dem velkommen. Alt dette liker portneren Jaquino lite, for han har et godt øye til Marzelline.

Marzelline: O wär ich schon mit dir vereint (1. Akt – No. 2. Aria):

Operaen begynner med at Marzelline står og stryker tøy. Hennes plass i tilværelsen er således klar. Jaquino kommer, uttrykker sin kjærlighet og frir til henne. Hun avviser ham utålmodig, og en konflikt utvikler seg. Han går, hun blir alene og sier i sin talte innledning til arien at tidligere likte hun Jaquino ganske godt, men så dukket Fidelio opp, og alt endret seg.

Hun åpenbarer gjennom sangen sine innerste ønsker og følelser og viser hvilken enkel og troskyldig sjel hun er. I første vers klager hun litt over at en kvinne ikke uten videre kan si hva hun vil, men hun er på ingen måte opprørsk. Det vesentlige for henne er kjærligheten og håpet om å bli lykkelig gift med Fidelio. I det andre verset setter hun ord på sin drøm om et rolig og småborgerlig ekteskap bygget på ømhet, flid og forpliktelse.
Beethoven: Fidelio, Op. 72 / Act 1 – «O wär ich schon mit dir vereint» – YouTube
O wär ich schon mit dir vereint, /…/Å, var jeg allerede gift med deg
und dürfte Mann dich nennen! /…/og kunne kalle deg ektemann!
Ein Mädchen darf ja, was es meint, /./En pike får jo, hva hun mener,
zur Hälfte nur bekennen. /…/bare halvveis innrømme.
Doch wenn ich nicht erröthen muss, /./Men når jeg ikke må rødme
ob einem warmen Herzenskuss, /…/av et varmt og hjertelig kyss,
wenn nichts uns stört auf Erden. /./når intet forstyrrer oss på jord!
Die Hoffnung schon erfüllt die Brust /./Håpet fyller alt brystet (mitt)
mit unaussprechlich süsser Lust, /…/med usigelig søt glede,
wie glücklich will ich werden! /…/hvor lykkelig skal jeg ikke bli!

(Tekst-repetisjon: Die Hoffnung schon erfüllt die Brust / mit unaussprechlich süsser Lust, / wie glücklich will ich werden!)

In Ruhe stiller Häuslichkeit /…/Til rolig og fredelig hjemmeliv
erwach ich jeden Morgen, /…/våkner jeg hver morgen,
wir grüssen uns mit Zärtlichkeit, /../vi hilser hverandre med ømhet,
der Fleiss verscheucht die Sorgen. /./fliden (vår) fordriver alle sorger.
Und ist die Arbeit abgethan, /…/Og når (så) arbeidet er utført,
Dann schleicht die holde Nacht heran, /./stunder den søte natten til,
dann ruh’n wir von Beschwerden. /…/da hviler vi fra (vår) møye.

(Tekst-repetisjon: Die Hoffnung schon erfüllt die Brust / mit unaussprechlich süsser Lust, / wie glücklich will ich werden!)

Marzelline ville neppe våget og maktet det samme som Leonore, men hun står knappest tilbake for henne som menneske. Hun vil det gode og gjør det gode. Hun er ærlig overfor Jaquino og håper åpenlyst på et ekteskap med Fidelio. Uten henne kunne Leonore ikke ha berget sin ektemann. Redningen ble mulig ved Marzellines kjærlighet og hennes fars ønske om å få Fidelio til svigersønn. Marzelline befinner seg uvitende og uten skyld i en håpløs situasjon. Hun er dømt til å tape, og hun tar nederlaget med verdighet. Når det går opp for henne at Fidelio er en gift kvinne, makter hun bare å utbryte noen få ord – O weh’ mir! weh’ mir! was vernimmt mein Ohr! (Å, ve meg! Ve meg! Hva hører jeg!) – og med de enkle ordene faller hele hennes verden sammen. Likevel uttrykker hun intet hat eller ønske om hevn, og hun er uselvisk nok til sammen med Jaquino, Fernando og Rocco å delta i den avsluttende hyldningssangen til Leonore.

Leonore (Fidelio): Abscheulicher, wo eilst du hin? (1. Akt – No. 9. Recitativo und Arie):

Leonore viser seg første gang i det hun trer inn på scenen nedlesset med varer som hun har vært ute og kjøpt for Rocco. Han roser henne for å ha prutet prisene lenger ned enn han selv ville greid. Og vi sporer straks en forskjell mellom henne og Marzelline som «bare» stryker tøy. Leonore streber målrettet etter å finne ektemannen og redde livet hans. Derfor arbeider hun som en skikkelig kar, flittig og pliktoppfyllende for Rocco. Hun vet godt at Marzelline elsker henne og synger at det gir henne ubeskrivelige pine!

Leonore overhører så en samtale mellom fengselsguvernøren Pizarro og Rocco. Av den forstår hun at deres overordnede, justisministeren, snart vil ankomme da han mistenker Pizarro for å holde folk ulovlig innesperret. Hun får videre med seg at Pizarro frykter for å bli avslørt og straks vil drepe én bestemt fange som er særlig farlig for ham, en som sitter i et hemmelig, underjordisk fangehull. Hun aner at denne fangen kan være Florestan. De to mennene forlater scenen, og Leonore kommer frem og synger recitativ og arie.

Hun fremstår her helt annerledes enn Marzelline gjorde i sin arie. Leonores følelser spenner fra oppbragt raseri og aggresjon til ettertenksomhet og indre ro, fra hat til kjærlighet, fra fortvilelse og oppgitthet til selvtillit og pågangsmot. I recitativet uttrykker hun sin oppfatning av menneskers ondskap og tilværelsens iboende farer (Meereswogen /Tigersinn), men også sin opplevelse av kjærligheten som en altbeseirende kraft og av skaperverkets stimulerende skjønnhet (Farbenbogen). I arien setter hun sin lit til at håpet hennes om å kunne lykkes sammenføyet med kjærligheten til ektefellen, vil gi henne den nødvendige styrke. Men hun betoner også at plikt og pliktfølelse overfor ektefellen er en vesentlig drivkraft.
Recitativo:

Abscheulicher! /…/Du avskyelige!
wo eilst du hin? /…/Hvor skynder du deg hen?
was hast du vor /…/Hva har du fore
in wildem Grimme? /…/i ditt ville raseri?
Des Mitleids Ruf, /…/Rop om medlidenhet,
der Menschheit Stimme – /…/medmenneskelighetens stemme,
rührt nicht mehr deinen Tigersinn! /…/rører ikke mer din tigersjel!
Doch toben auch wie Meereswogen /./Raser enn som havets bølger
dir in der Seele Zorn und Wuth, /…/i din sjel harme og raseri,
so leuchtet mir ein Farbenbogen, /../så skinner mot meg en regnbue,
der hell auf dunkeln Wolken ruht. /…/som lyser foran mørke skyer:
Der blickt so still, so friedlich nieder,/./Den ser så stilt, så fredfylt ned,
der spiegelt alte Zeiten wider, /…/den gjenspeiler gamle dager,
und neu besänftigt wallt mein Blut. /../og på ny flyter mitt blod rolig.

Aria:

:/: Komm Hoffnung, /…/Kom, håp,

lass den letzten Stern /…/la den siste stjerne
der Müden nicht erbleichen, /…/som den trette eier, ikke blekne!
o komm, erhell’ mein Ziel, /…/Å, kom, lys opp mitt mål,
sey’s noch so fern, /…/om det enn er fjernt,
die Liebe, sie wird’s erreichen. :/: /…/kjærligheten, den vil nå det.

(Tekst-repetisjon: Komm, o komm, o Hoffnung! lass den letzten Stern / der Müden nicht erbleichen, /erhell’ ihr (= hennes) Ziel, / sey’s noch so fern,/ die Liebe, die Liebe wird’s erreichen.)

Ich folg’ dem innern Triebe, /…/Jeg følger et indre instinkt, :/:
ich wanke nicht, /…/jeg svikter ikke,
mich stärkt die Pflicht /…/jeg styrkes av plikten (som følger av)
der treuen Gattenliebe! :/: /…/trofast ektefelle-kjærlighet! :/:
O du, für den ich alles trug, /../Å du, som jeg ofret alt for,
könnt’ ich zur Stelle dringen, /…/kunne jeg trenge frem til stedet
wo Bosheit dich in Fesseln schlug, /../hvor ondskap la deg i lenker,
und süssen Trost dir bringen! :/: /…/og kunne bringe deg søt trøst!

(Tekst-repetisjon: Ich folg’ dem innern Triebe, / ich wanke nicht, / mich stärkt die Pflicht der treuen Gattenliebe!)

Leonore vil først finne ut om Florestan er blant de vanlige fangene i fengselet. Derfor overtaler hun, med støtte fra Marzelline, Rocco til å slippe dem ut i luftegården. Hun leter, men finner ham ikke. Pizarro kommer og sender fangene inn igjen. Han vil straks drepe sin erkefiende, og Rocco skal grave graven hans. Leonore insisterer på å hjelpe Rocco for hun vil vite hvem den ukjente fangen er. Modig og sterk følger hun ham ned i det mørke, underjordiske fangehullet, dit hvor Marzelline fraråder henne å gå og selv aldri har våget seg. Underveis kommer Leonore med et utsagn som viser at omsorgen hennes ikke bare gjelder ektemannen, men favner alle undertrykte: Wer du auch seist, ich will dich retten (Hvem du (fangen) enn er, jeg vil redde deg).

De kommer frem til fangen, som er utsultet og halvt bevisstløs. Mens de arbeider med graven, våkner han til liv, og da først kjenner Leonore igjen sin ektefelle. Graven blir ferdig, og Rocco henter Pizarro som vil støte dolken sin i Florestan. Leonore styrter frem, og det oppstår et håndgemeng mellom henne og Pizarro. Hun retter deretter en pistol mot Pizarro, og er rede til å skyte ham. Men da klinger et trompetsignal og forkynner ankomsten til ministeren. Pizarro stikker av og får etter hvert sin straff. Leonore har lykkes, Florestan blir befridd, og vi har fått en Rettungsoper (redningsopera) med en avsluttende lovprisning av ekteskapet: Wer ein holdes Weib errungen, / stimm’ in unsern Jubel ein! (Den som har oppnådd en hengiven/trofast hustru / stem med i vår jubel!).

Med tanke på de to kvinneskjebnene, så blir konklusjonen at Marzelline mister alt, og Leonore vinner alt! Intet tilsier at Marzelline og Jacquino finner sammen igjen, og alt tyder på at Leonore går inn i en lys fremtid med sin Florestan. Men hvem sier vel at alle skal vinne og ingen skal tape her i livet – og i operaens verden?

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.