Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Heiko Junge / NTB.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tenner et «håp» for et flertall av norske bilister. Kommer partiet i posisjon til høsten, vil de si nei til forbud mot fossilbiler.

Forestillingen om at Norge skal redde jordas klima, og da i stor grad gjennom bilpolitikken her i landet, har slått rot i de fleste norske partier. Realismen i dette er det få som stiller spørsmål ved. Ikke minst pressen fungerer som et halleluja-kor til denne typen tanker.

Blant de ideer som har poppet opp i kjølvannet av dette, er bensin- og dieselfrie soner i byene.

Noe slikt vil naturlig nok skape problemer for den allmenne samferdsel, som i stor grad er basert på nettopp fossildrevne kjøretøy.

Til tross for at politikere og såkalte biljournalister (av mange omdøpt til elbil-aktivister) så å si utelukkende er opptatt av å snakke om hvor flott det er med elbiler, utgjør elbilene kun ca. 12 prosent av landets bilpark.

Det er intet som tyder på at dette lave tallet skyldes at de øvrige 88 prosent av landets bilister  står i kø og tripper etter for å få sine elbiler levert. Svært, svært mange vil rett og slett ikke ha disse bilene, da man opplever at elbilen ikke løser deres behov for praktisk og pålitelig transport i hverdagen.

Selv om elbilandelen er økende, vil det ta lang tid før slike biler kan overta den massive trafikken av fossile kjøretøy her i landet.

Flertallet av politikere snakker og opptrer likevel som om hele Norge skal over på elbil om kun kort tid. Mange velgere ser det som et eksempel på at politikerne i liten grad har innsikt i hva de snakker om og tar beslutninger om.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) bekreftet tirsdag at regjeringen vil legge til rette for pilotprosjekter med nullutslippssoner, slik hans regjeringskollega Sveinung Rotevatn (V) varslet i klimameldingen i januar, skriver Motor.

Senterpartiet er ett av få partier som stiller seg kritiske tankene om å tvinge gjennom elbilen, ved å innføre forbud og restriksjoner på fossildrevne biler. Til Motor sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum klart nei til slike ideer, noe som utvilsomt vil være en trøst og «et håp i hengende snøre» for hundretusenvis av norske bilister. (Det er et poeng at disse bilistene også kan stemme ved høsten valg).

Vedum og hans parti vil stanse regjeringens varslede prøveprosjekt med forbud mot bensin- og dieselbiler i deler av Oslo og Bergen, hvis Sp kommer i posisjon etter høstens valg, forteller Motor.

– Dette er bare symbolpolitikk, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, og spør hva som er klimaeffekteten av slike soner.

Vedum ser heller ikke på luftforurensning som noe holdbart argument for slike soner:

– Vi har allerede regler som gjør at trafikken reguleres på dager hvor det er høy luftforurensing, når det er en objektiv grunn for å begrense trafikken, sier han.

Bilorganisasjonen NAF deler Senterpartiets skepsis til nullutslippssoner, men reiser spørsmålet om dette er et standpunkt partiet vil stå ved også etter at valgkampen er over:

– Når samferdselsministeren selv beskriver dette som inngripende tiltak sier det mye om hvordan dette vil ramme mange som bor i byene. Vi håper Senterpartiet følger opp Vedums løfter også etter valget, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

NB! Ny bok fra Document forlag: 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.