Stortinget har vedtatt at Norges verdensarvfjorder – det er fire av dem – skal være utslippsfrie innen 2026. Tirsdag deltok kongeparet i et offentlig møte der dronning Sonja tok saken opp.

 

– Jeg har gått til Skageflå og opplevd Geiranger når det har ligget et lokk – du går faktisk i eksos, altså, sa dronning Sonja da hun og kong Harald møtte representanter for næringslivet og turistbransjen i Flåm tirsdag.

Dermed kastet hun seg rett inn i en betent debatt om å gjøre norske verdensarvfjorder utslippsfrie innen 2026, slik Stortinget har vedtatt.

Saken splitter bygda. De risikerer å miste inntektsbringende trafikk. Hvis Stortinget pålegger cruiseskipene å bli «rene» er det ikke sikkert de vil komme. Det er ikke lenge til 2026. Ifølge NTBs referat var det ingen andre som tok opp saken. Møtet var ved å bli avsluttet, da dronning Sonja tok opp saken, for hun vil gjerne at eksosen blir borte.

Dronningen tok selv initiativ til å diskutere temaet da møtet nærmet seg slutten.

– Var det ikke noen som skulle snakke om skipstrafikken, spurte hun.

– Ja, vi kan jo gå inn på … du tenker kanskje på vedtaket om utslippsfrie fjorder fra 2026, svarte Aurland-ordfører Trygve Skjerdal (Sp).

– Nettopp, sa dronningen. (NTB)

Det var kanskje en grunn til at nullutsllippspålegget ikke var tatt opp: Saken splitter bygda. Det la ikke ordføreren fra Senterpartiet skjul på.

– Det har vært en hel del diskusjon rundt hvorvidt det lar seg gjøre i 2026, og hvordan det vil ramme kommunen her hvis ikke det lar seg gjøre – om det er slik at vi står uten cruisetrafikk fra 2026. Det har vært ulike innfallsvinkler og meninger om hvordan vi skal håndtere det. Diskusjonene har vært nokså høylytte i kommunen, forklarte ordføreren. (NTB)

Cruiseselskapene er private, internasjonale selskaper. Stortinget kan pålegge nullutslipp, men da er det ikke sikkert skipene kommer. Det haster med avklaring for rederiene driver allerede nå å planlegger sesongen i 2026.

Ordføreren lot driftssjef Sivert Bakk i Flåmsbana og Flåm utvikling AS få utdype:

– Å få avklaringer på dette er utrolig viktig. Og det er utrolig viktig å få i løpet av denne vinteren som kommer, for det er nå skipene booker for 2026. Og de er i villrede, sa Bakk.

Han påpekte at vedtaket skaper usikkerhet i bygda.

– Flåmsbanen står jo med de gamle vognene og skal investere 800 millioner kroner i nye vogner i løpet av de neste fire årene. Og med den usikkerheten blir det vanskeligere å fornye seg, sa Bakk. (NTB)

De fem verdensarvfjordene er Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Synnylvsfjorden og Tafjorden.

Kong Harald uttrykte et fromt ønske om at alle skulle stå sammen om å ta den økonomiske belastningen. Men private selskap tenker økonomi. Hvem skal bære kostnadene? Og som eksemplet Flåmbanen viser, også kommunen må tenke økonomi. Hvis cruiseselskapene velger bunnlinjen får det konsekvenser for flere steder ved kysten.

Kong Harald måtte innrømme at heller ikke kongeskipet er utslippsfritt.

Kongeskipet, som kongefamilien benytter på vestlandsturen denne uken, er langt ifra noe nullutslippsskip. Dermed kan skipet også få en utfordring i verdensarvfjordene på sikt.

– Jeg skjønner at det er forskjell på skip. Det er noen som er veldig dårlige, og jeg fikk beskjed om at det var skipene som hadde gule piper – og det har kongeskipet også, påpekte dronningen i møtet i Flåm, til humring fra forsamlingen. (NTB)