To av åtte fagsjeksjonsledere har trukket seg ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Årsaken er konflikter med instituttleder, som skrev et notat om «mangfold» som ble oppfattet som provoserende.

For instituttleder Torberg Falch ville inkludere feil folk i det tolerante mangfoldet alle maser om.

— Utkastet til mandat som jeg formulerte til ledermøtets behandling inneholdt fire kulepunkt, hvorav det kontroversielle punktet var «korleis ILU kan rekruttere på ein måte som betre speglar mangfaldet i befolkninga, jf. strategiens satsingsområde «Mangfald og inkludering». Spesielt synast høyresia og dei populistiske delane av befolkninga underrepresentert i dag».

– Dette var altså et utkast som skulle diskuteres i ledermøtet, forklarer  Falch.

Falch var forberedt på at formuleringen ville vekke debatt, men han hadde ikke forventet så sterke reaksjoner, forteller han i en e-post til Khrono.

— Dette er vanskelige tema med mange sider, og det bør derfor etter mitt skjønn være mulig å ha et nyansert ordskifte uten at det skal bli aggressivt. Grunnen til at jeg skjønte at mitt forslag ville skape debatt var at det inkluderte politiske forhold, og det hører ikke med slik mangfold og inkludering defineres.

Professor Torberg Falch. Foto: NTNU

Tone Pernille Østern professor i kunstfagdidaktikk med vekt på dans. Hun var fra 2017 til februar 2021 én av åtte fagseksjonsledere med personal- og fagansvar ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Østern er en av to ledere som har trukket seg fra ledergruppen etter denne mangfoldskonflikten. Hun beskriver lederstilen til Falch som autoritær.

Østern reagerte sterkt på innspillet til Falch om å inkludere folk fra høyresiden i det akademiske mangfoldet, og kritiserte formuleringen åpent blant de ansatte.

— Formuleringen ble offentliggjort i sakspapirer til ledermøter, og flere ansatte reagerte kraftig på formuleringen.

Torberg Falch går av som instituttleder ved lærerutdanningen ved NTNU 31. juli i år.

— Jeg søkte ikke om en ny åremålsperiode da instituttlederstillingene var utlyst på NTNU. Jeg har permisjon fra mitt faste stilling på Institutt for samfunnsøkonomi på NTNU, og skal tilbake dit. Det er fint å være professor på NTNU.

Østern håper den nye ledelsen vil fokusere på den typen mangfold som hun mener betyr noe.

— Jeg mener at «min sak» kun er et av mange eksempler på at vi trenger debatt og endring når det gjelder både arbeid med mangfold og inkludering i lærerutdanning, og medledelse i akademia, sier Østern og avslutter:

— Lærerutdanning bør speile skolen, som igjen speiler samfunnet, et samfunn som i dag er flerkulturelt og mangfoldig, og der inkludering hele tiden står på spill og må jobbes for hver dag.

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!